Cùng học với Hohohi

Bắt đầu nào !!

5938

Từ vựng và file nghe

150

Bài viết

8

Cuộc thảo luận

30

Khóa học

Đề thi trực tuyến

Kì thi topik 60- Loại Đọc-Topik 2

Kì thi topik 52- Loại Đọc-Topik 2

Kì thi topik 47- Loại Đọc-Topik 2

Kì thi topik 41- Loại Đọc-Topik 2

Kì thi topik 60- Loại Nghe-Topik 2

Kì thi topik 60- Loại Đọc-Topik 1

Kì thi topik 52- Loại Đọc-Topik 1

Kì thi topik 47- Loại Đọc-Topik 1

Kì thi topik 52- Loại Nghe-Topik 2

Đăng kí tài khoản

Chú ý : Mật khẩu phải có ít nhất 1 chữ hoa

Đăng kí khóa học

Liên hệ với mình qua địa chỉ gmail phía dưới hoặc nhắn tin qua facebook mua các khóa học.