Hohohi blog

Thất vọng

Bạn đã bao giờ cảm thấy mình chẳng làm được trò trống gì chưa? Thỉnh thoảng tôi lại có cảm giác như vậy. Dù cho đã cố gắng làm thật nhiều nhưng chẳng bao giờ bản thân chịu hài lòng với kết quả mình đạt được cả. Cái suy nghĩ […]

Cấu trúc tiếng hàn
Cấu trúc tiếng hàn

TẤT CẢ ngữ pháp tiếng hàn | [NEW-FULL]

[Ngữ pháp tiếng hàn sơ cấp 1. Trợ từ chủ ngữ -이/-가: Được gắn sau danh từ, đại từ để chỉ danh từ , đại từ đó là chủ ngữ trong câu. “-이” được gắn sau những đại từ, danh từ có patchim ở âm cuối “-가” được gắn sau […]

Cấu trúc V+ 기란
Cấu trúc tiếng hàn

Cấu trúc V+ 기란

Nghĩa của cấu trúc 기란 Cấu trúc này có nghĩa là : ” Việc này —-là việc khó hoặc dễ “. Đi sau 기란  쉬운 일이다 수운 일이 아니다 어려운 일이다 Ví dụ cho cấu trúc 한국어를 공부하기란 쉬운 일이 아닙니다 Việc học tiếng hàn không phải là chuyện dễ […]

Cấu trúc V+ 기란
Cấu trúc tiếng hàn

Cấu trúc V/A + 다 뿐이지

Nghĩa của cấu trúc 다 뿐이지 Cấu trúc này có nghĩa là được mỗi cái đằng trước thôi — còn lại thì … Vế sau sẽ là vế mà ngưới nói muốn nhấn mạnh. Ví dụ 시험을 잘 봤다 뿐이지 실제로 한국말을 잘 못 한다 Chỉ được cái thi tốt […]

Cấu trúc tiếng hàn | Đừng hoàn hảo quá
Danh ngôn tiếng hàn

Danh ngôn tiếng hàn | Đừng hoàn hảo quá

너무 완벽하려고 하지 말아요 하나라도 부족한 게 없다면 작은 실패도 크게 다가올 거예요 우린 실패을 이겨내고 더 멋지게 더 크게 성공하면 돼요 그게 완벽한 거예요 Dịch nghĩa danh ngôn Đừng muốn làm mọi thứ trở nên hoàn hảo Nếu thiếu một chút cũng không có. Thì những thất bại nhỏ […]