Ngẫu hứng

Máy ảnh

Hôm nay dậy hơi muộn và viết blog cũng hơi muộn luôn. Hôm qua mình mới mua 1 chiếc máy ảnh. Cảm nhận của mình thì tuyệt luôn. Từ bây giờ có thể lưu trữ […]