No Picture
Ngẫu hứng

Liệu tôi có đang bị tự kỉ ? Nhầm to rồi. Có những lúc tôi cũng thắc mắc về vấn đề này. Rồi lên mạng tìm kiếm. Tự kỉ là cảm giác mà khi chúng […]

Ngẫu hứng

Động lực nào khiến bạn làm công việc hiện tại ? Trong mỗi chúng ta đều có 4 nguồn động lực chính, điều khiển ta suy nghĩ và làm tất cả mọi thứ. Đó là […]