Tản Văn

Đơn giản

Tôi khá thích sự đơn giản. Đơn giản trong cách nghĩ, đơn giản trong cách làm việc, đơn giản trong mọi mối quan hệ. Đơn giản mọi thứ sẽ dàng hơn. Đơn giản khiến ta