Viết về cuộc sống

Công việc mới

4 năm ở Hàn Quốc, đã làm ở rất nhiều chỗ. Cứ nghĩ rằng mình hiểu nhiều, biết nhiều, có nhiều kinh nghiệm làm việc. Nhưng thực ra không phải. Có rất nhiều thứ cần

Không xác định

Thất nghiệp

Một chiều nắng đẹp như mọi ngày, bước đi trên con đường quen thuộc tới chỗ làm. Nắng bên Hàn ấm áp thấy lạ. Thường đến sớm hơn bình thường tâm 30 phút gì đó,

Không xác định

Từ bi

Chúng ta sinh ra đã là một thiên tài. Nhưng chúng ta chỉ trở thành thiên tài khiên có đủ điều kiện xảy ra. Cũng giống như lửa vậy, lửa có mặt ở khắp mọi