Bài 1: 처음 뵙겠습니다

 

Bài 1: 처음 뵙겠습니다

Từ vựng Bài 1:처음 뵙겠습니다

 1. 매일: Hàng ngày
 2. 매주:Hàng tuần
 3. 매달: Hàng  tháng
 4. 매년: Hàng năm
 5. 이름을 부르다: Gọi tên
 6. 뵙다: Gặp
 7. 그냥: Cứ..
 8. 학교에 들어가다: Đi học
 9. 이유: Lý do
 10. 평일: Ngày thường
 11. 사 오다: Mua tới
 12. 초대를 받다: Nhận lời mời
 13. 코미디 영화: Phim hài
 14. 액션 영화: Phim hành động
 15. 소설책: Sách tiểu thuyết
 16. 시간이 나다: Thời gian trôi qua.
 17. 스페인어:Tiếng Tây Ban Nha
 18. 언어:Ngôn ngữ.
 19. 문화:Văn hóa.
 20. 관심:Mối quan tâm.
 21. 정도: khoảng
 22. 유행하다: Thịnh hành, nổi tiếng
 23. 발표하다:Phát biểu
 24. 글자:Chữ viết.
 25. 제일:Nhất = 가장
 26. 친하다: Thân (thân với ai đó..)
 27. 성:Họ
 28. 형제들:Anh em
 29. 비슷하다:Giống,gần gần giống.

Ngữ pháp Bài 1:처음 뵙겠습니다

1.N(이)라고 합니다

Nghĩa: Gọi là …

File nghe:

A 안녕하세요 ? 저는 스티븐입니다.

B 저는 다나카 마리코라고 합니다.

Ví dụ thêm.

저는 호이라고 합니다.


2 V-(으)려고

Nghĩa:Định làm gì đó…

File nghe:

A 왜 한국어 공부하세요?

B 한구 친구들과 이야기하려고 공부해요

Ví dụ thêm.

편지를 보내려고 우체국에 갔어요


Bài nghe 1 


 

마리코 : 처음 뵙겠습니다.저는 다나카 마리코라고 합니다.

( Rất vui được gặp bạn.Gọi tôi là 마리코 )

스티븐 : 만나서 반가워요.다나카 마리코 씨, 저는 스키븐입니다.

( Vui vì được làm quen với bạn 마리코 씨 ,Tôi là 스키븐 )

마리코 :그냥 마리코라고 부르세요.실례지만 스티븐 씨는 무슨 일을 하세요?

( Cứ gọi tôi là 마리코 ,Xin lỗi nhưng 스티븐 làm gì? )

스티븐 : 저는 대학교에서 한국 역사를 공부하고 있어요

(Tôi đang học lịch sử hàn quốc ở trường đại học)

            마리코 씨는 왜 한국어를 공부하세요?

( 마리코 씨 Tại sao bạn học tiếng hàn )

마리코 : 좋아하는 한국 드라마를 한국어로 보려고 공부해요.

( Tôi học để xem những bộ phim hàn mà tôi thích )

Xem thêm : Học tiếng hàn quốc qua bài hát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về Trần Hồi Có 157 Bài Viết
Tôi tên Hồi là một lập trình viên đang học tập và làm việc tại Seoul Hàn Quốc. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn du học sinh mới sang Hàn. Và giao lưu học hỏi , kết bạn với những người cùng sở thích ( Đọc sách , viết blog , đi du lịch )..Thân !~.~

Bình luận

Để lại một bình luận


*