Bài hát 나만, 봄


Lời bài hát 나만, 봄


안돼 그만둬 거기까지 해
더 다가가면 너 정신 못 차려
안돼 그만해 꽃은 넣어둬
그냥 좀 바람이 불게 놔줘
왜 그럴까 사람들은 그냥 봄기운이 좋아
눈치 없이 밖을 나가는 걸까
왜 이럴까 뭐가 설렌다고 봄바람이 좋아
내 맘도 모르고 더 불어와
Flower sunshine 완벽한 하루를
사실 너와 걸을 수 있다면 얼마나 좋을까
좋아한다고 말하기가
무서워서 네 곁을 맴돌고 있는 난
벚꽃도 뭐고 다 필요 없어
나는 네 곁에 있고 싶어 딱 붙어서
봄이 지나갈 때까지
다른 사람 다 사라져라
나만, 봄
왜 그럴까 사람들은 그냥 봄기운이 좋아
눈치 없이 밖을 나가는 걸까
왜 이럴까 뭐가 설렌다고 봄바람이 좋아
내 맘도 모르고 더 불어와
Flower sunshine 완벽한 하루를
사실 너와 걸을 수 있다면 얼마나 좋을까
좋아한다고 말하기가
무서워서 네 곁을 맴돌고 있는 난
벚꽃도 뭐고 다 필요 없어
나는 네 곁에 있고 싶어 딱 붙어서
봄이 지나갈 때까지
다른 사람 다 사라져라
언제 봄이 왔는지 내 맘도 모르고
봄바람이 자꾸만 불어와
네 곁에 딱 붙어서 떨어지지 않고 싶어
내 맘을 이제 말하고 싶어
벚꽃도 뭐고 다 필요 없어
나는 네 곁에 있고 싶어 딱 붙어서
봄이 지나갈 때까지
다른 사람 다 사라져라
나만, 봄

 

 

 

 

 

Về Trần Hồi 163 bài viết.
Tôi tên Hồi là một lập trình viên đang học tập và làm việc tại Seoul Hàn Quốc. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn du học sinh mới sang Hàn. Và giao lưu học hỏi , kết bạn với những người cùng sở thích ( Đọc sách , viết blog , đi du lịch )..Thân !~.~
avatar
  Subscribe  
Thông báo về