Bài hát 다시 너를 – Nhạc phim hậu duệ mặt trời part 5

Bài hát 다시 너를

Bài hát 다시 너를

Bài hát 다시 너를

 


Nghe bài hát 다시 너를Lời bài hát 다시 너를

다시 너를 볼 수 있을까
다시 스쳐 지나가 버린
운명 앞에 서 있어
깨지 못할 꿈이었을까 우리
멀어지는 너에게
전하지 못했어.
한번도
널 사랑해
내 깊은 마음속
Don’t let me cry
넌 닿으면 없어질 꿈
녹아내려 버릴 눈
네가 그리워질 때면
난 너가 돼 있었고
잡지 않았어 널,
다시 올 줄 알고
그리워하다 보면
언젠가는 다시 볼 줄 알고
열병 같던 감정의 시작, 끝
그 시작, 끝에 서 있어
비상등처럼 어둠속 혼자
우두커니 불 켜있어
아무리 생각해도 답은 넌데
가슴에 틀린 답을 적네
밀어내도 남아있어
어느새 꿈속에 와있어
I don’t wanna lose you
Be without you
Anymore
생각해도 모르겠어.
너 없이 사는 법
I don’t wanna lose you
Be without you
Anymore
다시 너를 볼 수 있을까 다시
스쳐 지나가 버린 운명
앞에 서 있어
깨지 못할 꿈이었을까 우리
멀어지는 너에게 전하지 못했어.
한번도
널 사랑해
내 깊은 마음속
Don’t let me cry
딱 하루 돌아갈 수 있다면
그 날로 나 살 수 있다면
널 아프게 한 말과
행동 되돌릴 수 있다면
널 덜 외롭게 하고
더 꽉 안을 수 있다면
미치게 후회스러운
그 하루 다시 내게 주어진다면
다시는 내게서 네 손
절대로 놓지 않을게.
내가 넌 예쁘게만 피면 돼
널 위해서 가시가 될게. 내가
빌어먹을 왜 몰랐을까 그때
널 잡았다면 달랐을까
난 어차피 넌데
널 떠나봤자 결국
어차피 넌데
(I don’t wanna lose you
Be without you
Anymore)
생각해도 모르겠어.
너 없이 사는 법
(I don’t wanna lose you
Be without you
Anymore)
다시 너를 볼 수 있을까 다시
스쳐 지나가 버린
운명 앞에 서 있어
깨지 못할 꿈이었을까 우리
멀어지는 너에게 전하지 못했어.
나의 마음을
아직도 울고 있잖아
(Don’t let me cry)
여기서 기다리잖아.
가슴이 지치도록
Don’t say goodbye

 

Về Trần Hồi Có 158 Bài Viết
Tôi tên Hồi là một lập trình viên đang học tập và làm việc tại Seoul Hàn Quốc. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn du học sinh mới sang Hàn. Và giao lưu học hỏi , kết bạn với những người cùng sở thích ( Đọc sách , viết blog , đi du lịch )..Thân !~.~
avatar
  Subscribe  
Thông báo về