Bài hát 아는사람 얘기

Bài hát 아는사람 얘기

Bài hát 아는사람 얘기


Nghe bài hát 


Bài hát 아는사람 얘기

Download

Lời bài hát 아는사람 얘기

내가 아는사람 얘기해줄께
며칠전 사랑하는 그녀와 헤어진
주위 그냥 아는 사람
힘들고 많이 슬퍼하던데
너는 어떻게 생각해
아 내 얘기는 절대 아냐
그냥 그냥 아는 사람 얘기
[Verse 1]
그는 그녀를 너무 사랑했데
일년을 넘게 만났어도 반하겠데
여자들 앞에서 싱글이라하던 그가
친구들에게도 자랑했데
이뻐보였나봐 그의 엄마가
어릴적날마다 해준 말마따다
머리부터 발끝까지 넌 버릴구석이 없다고
그정도로 좋았었나봐
매일밤 택시타고 그녈 데려다주고
그는 막차타고 집에 돌아와 수고
스럽지만 1분 더 있고싶어서
손잡고 있음 걱정 녹아내려서
그렇게 둘은 행복했데
여기까진 스토리 좋잖아 행복백배
근데 그 사람이 누구냐고
어 그냥 아는 사람
[Verse 2]
뭔가 이상했데 어느순간부터
가까웟던 둘사이에 어색함이 줄고
왜그런지 대체모르겠더라고
후에 알고보니 되게 멀리 떠난다고
그녀 울면서 이제 그만하제
하얀 손끝에 가재처럼 매달려봤지만
더욱 아파하는 모습에 집게를 놨네
나는 말해줬어 인정해 그년 널 사랑하지않아
아냐 몇번이고 부정했어 애써
배고픈 거지처럼 구걸했지만
그녀가 준건 사랑 아닌 동정
나 너무 슬퍼
나 방금 나라고했니
너무 감정이입했나봐 이해되지?
근데 어떻게 이렇게 자세히도 아냐고
어 친하거든
[Hook]
[Bridge]
누군 이런일도 있다했어 (그냥 그냥 아는 사람얘기)
참 별일이야 유치하지않냐? (그냥 그냥 아는 사람얘기)
넌 근데 어떻게 생각해
그남자가 어떻게 해야될꺼같애
잡아야할까 포기해야할까
나 너무 진지한가
니가 아는 사람 얘기해줄게
며칠전 사랑하는 그녀와 헤어진
그래 지금 나란 사람
힘들고 많이 슬퍼 그러는데
이걸 어떻게 해야해
아니다 아냐

 

 

 

 

 

 

Về Trần Hồi Có 158 Bài Viết
Tôi tên Hồi là một lập trình viên đang học tập và làm việc tại Seoul Hàn Quốc. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn du học sinh mới sang Hàn. Và giao lưu học hỏi , kết bạn với những người cùng sở thích ( Đọc sách , viết blog , đi du lịch )..Thân !~.~
avatar
  Subscribe  
Thông báo về