Bài hát 여자아이들

Bài hát 여자아이들
 

Bài hát 여자아이들

 

Bài hát 여자아이들Lời bài hát 여자아이들


기나긴 너와, 이 밤을 너와, 이렇게 너와
기다린 너와, 시간을 너와, 이렇게 너와
어둠 속 red light, 시선은 left right, 불 위를 걷나
시작의 점화 가까이 온다, 누가 뭐 겁나?
Uh oh 어디까지 더 깊이 빠져들지
중독된 향기까지 그렇게 뒤섞여버리지 그래
더 더 불태워 버려지게
내일은 우린 없는 거야 너 oh
I love ya
널 위한 노래를 해 깊게 더 빠지게, lata
I love ya
널 위한 춤을 춰 내게 널 갇히게, lata
I love ya
Latata, latata, latata, latata
Latata, latata, latata, latata
날 위해 불러줘 평생 널 못 잊게, lata
I love ya
I love ya
Every day, every night, latata
I love ya
Every day, every night, latata
Don’t be lazy, 다가와 baby
시간은 너무 짧고 이건 아직 basic
좀 더 깊은 곳으로 더 들어가 나를 머금고
취해도 돼 중요치 않아 내일이
아주 화려한 이 춤은 라따따
뜨겁게 불태울 거야 다다다
뭐 어려워 다 널 부러워해
좋아 이 밤을 불태워
Muah, muah, muah
Uh oh 어디까지 더 그리 나빠질지
이 밤은 아침까지 그렇게 더 미쳐버리지 그래
더 더 불태워 버려지게
내일은 우린 없는 거야 너 oh
I love ya
널 위한 노래를 해 깊게 더 빠지게, lata
I love ya
널 위한 춤을 춰 내게 널 갇히게, lata
I love ya
Latata, latata, latata, latata
Latata, latata, latata, latata
날 위해 불러줘 평생 널 못 잊게, lata
I love ya
I love ya
Every day, every night, latata
I love ya
Every day, every night, latata
기나긴 너와, 이 밤을 너와, 이렇게 너와
기다린 너와, 시간을 너와, 이렇게 너와
어둠 속 red light, 시선은 left right, 불 위를 걷나
시작의 점화 가까이 온다, 누가 뭐 겁나?
I love ya
Every day, every night, latata
I love ya
Every day, every night, latata
Về Trần Hồi Có 157 Bài Viết
Tôi tên Hồi là một lập trình viên đang học tập và làm việc tại Seoul Hàn Quốc. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn du học sinh mới sang Hàn. Và giao lưu học hỏi , kết bạn với những người cùng sở thích ( Đọc sách , viết blog , đi du lịch )..Thân !~.~

Bình luận

Để lại một bình luận


*