Bài hát BBIBBI(삐삐) | Iu — Cực Hay


Lời bài hát


Hi there 인사해 호들갑 없이
시작해요 서론 없이
스킨십은 사양할게요 back off back off
이대로 좋아요 balance balance
It’s me 나예요 다를 거 없이
요즘엔 뭔가요 내 가십
탐색하는 불빛 scanner scanner
오늘은 몇 점인가요? jealous jealous
쟤는 대체 왜 저런 옷을 좋아한담?
기분을 알 수 없는 저 표정은 뭐람?
태가 달라진 건 아마 스트레스 때문인가?
걱정이야 쟤도 참
Yellow C A R D
이 선 넘으면 침범이야 beep
매너는 여기까지 it’s ma ma ma mine
Please keep the la la la line
Hello stu P I D
그 선 넘으면 정색이야 beep
Stop it 거리 유지해 cause we don’t know know know know
Comma we don’t owe owe owe owe
(anything)
I don’t care 당신의 비밀이 뭔지
저마다의 사정 역시
정중히 사양할게요 not my business
이대로 좋아요 talk talkless
Still me 또예요 놀랄 거 없이
I’m sure you’re gonna say “my gosh”
바빠지는 눈빛 checki cheking
매일 틀린 그림 찾기 hash tagging
꼿꼿하게 걷다가 삐끗 넘어질라
다들 수군대는 걸 자긴 아나 몰라
요새 말이 많은 걔랑 어울린다나?
문제야 쟤도 참
Yellow C A R D
이 선 넘으면 침범이야 beep
매너는 여기까지 it’s ma ma ma mine
Please keep the la la la line
Hello stu P I D
그 선 넘으면 정색이야 beep
Stop it 거리 유지해 cause we don’t know know know know
Comma we don’t owe owe owe owe
(anything)
편하게 하지 뭐
어 거기 너 내 말 알아 들어? 어?
I don’t believe it
에이 아직 모를 걸
내 말 틀려? 또 나만 나뻐? 어?
I don’t believe it
깜빡이 켜 교양이 없어 너 knock knock knock
Enough 더 상대 안 해 block block block block block
잘 모르겠으면 이젠 좀 외워 babe
Repeat repeat
참 쉽지 right
Yellow C A R D
이 선 넘으면 침범이야 beep
매너는 여기까지 it’s ma ma ma mine
Please keep the la la la line
Hello stu P I D
그 선 넘으면 정색이야 beep
Stop it 거리 유지해 cause we don’t know know know know
Comma we don’t owe owe owe owe
(anything)

 

 

 

Về Trần Hồi 163 bài viết.
Tôi tên Hồi là một lập trình viên đang học tập và làm việc tại Seoul Hàn Quốc. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn du học sinh mới sang Hàn. Và giao lưu học hỏi , kết bạn với những người cùng sở thích ( Đọc sách , viết blog , đi du lịch )..Thân !~.~
avatar
  Subscribe  
Thông báo về