Bài hát BBoom BBoom (뿜뿜)

Bài hát BBoom BBoom (뿜뿜)

Bài hát BBoom BBoom (뿜뿜) do nhóm Momoland thể hiện.

 

 


Lời bài hát 

설레어 너와 나의 랑데뷰

(랑데뷰)

내 마음을 들었다 놨다 해 맘대루

(맘대루)

지금 내 눈엔 눈엔 눈엔

네 어깨 무릎 발 (Oh)

숨이 탁 막힐 것 같아 난 너만 보면

wow wow

정신을 또 놔 놔 네 매력에

난 난 놀라게 돼 또

(Hit it Hit it Hit it HO)

우우우 무슨 말이 필요해 넌

숨이 콱 막힐 것 같아 넌

자꾸만 봐 자꾸 와

이제 나만 보게 될 거야

너를 들었다 놓을 거야

넌 점점 더 Fall in love

Give it to you

My 눈눈눈눈눈눈 눈빛

쏟아지는 My 터터터터터터 터치

하나뿐인 My 럽럽럽럽럽 My Luver

내 머리부터 뿜뿜

내 발끝까지 뿜뿜 뿜뿜 어

Just feel it 뿜뿜

네 앞에서 난 뿜뿜

네게 줄게 뿜뿜 뿜뿜 어

지금 보고 있는 게 꿈은 아닐 걸

Wake Up Wake Up

땡땡이치고 날 만나게 될 걸

Take off Take off

매력을 야 뿜어뿜어뿜어뿜어

보여줄게 Pic up the phone

Now or Never Pick up Pick up

wow wow 정신없이

쿵 쿵 내 마음을 뿜 뿜

사정없이 또

(Hit it Hit it Hit it HO)

우우우 여기서 뭘 어떻게 더

낮이나 밤이나 빛이나 미쳤나봐

떨리지 막 떨려와

이제 나만 생각 날 거야

밤에 잠도 잘 못 잘 거야

점점 더 Fall in love

Give it to you

My 눈눈눈눈눈눈 눈빛

쏟아지는 My 터터터터터터 터치

하나뿐인 My 럽럽럽럽럽 My Luver

내 머리부터 뿜뿜

내 발끝까지 뿜뿜 뿜뿜 어

우 너만 보면 너만 보면

내 가슴이 뿜뿜뿜뿜

우 자꾸 봐도 자꾸 봐도

내 가슴이 쿵쿵쿵쿵

Give it to you My 눈눈눈눈눈눈 눈빛

쏟아지는 My 터터터터터터 터치

하나뿐인 My 럽럽럽럽럽 My Luver

내 머리부터 뿜뿜

내 발끝까지 뿜뿜 뿜뿜 어

Just feel it 뿜뿜

네 앞에서 난 뿜뿜

네게 줄게 뿜뿜 뿜뿜 어

 

 

 

 

About Trần Hồi 218 Articles
Tôi tên Hồi là một lập trình viên đang học tập và làm việc tại Seoul Hàn Quốc. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn du học sinh mới sang Hàn. Và giao lưu học hỏi , kết bạn với những người cùng sở thích ( Đọc sách , viết blog , đi du lịch )..Thân !~.~
avatar
  Subscribe  
Thông báo về