Bài hát Take me hand


Lời bài hát


In my dreams
I feel your light
I feel love is born again
Fireflies
In the moonlight
Rising stars
Remember
The day
I fell in love with you
Darling won’t you break
My heart
Take my hand now
Stay close to me, be my lover
Won’t you let me go close your eyes now
And you will see
There’s a rainbow
For you and me
As I wake up
I see your face
I feel love is born again
Cherry blossom
Flying birds
In the sky
Can’t you see
The sun
That is shining on the fields
Is it shining in
Your heart
Take my hand now
Stay close to me, be my lover
Won’t you let me go
Close your eyes now
And you will see
There’s a rainbow
For you and me
And I dream of you
Every night
Cause’s there only you
In my mind
Will you be
A stranger or a friend in my life
Darling won’t you break
My heart
Take my hand now
Stay close to me, be my lover
Won’t you let me go
Close your eyes now
And you will see
There’s a rainbow
For you and me
Take my hand now
Stay close to me, be my lover
Won’t you let me go
Close your eyes now
And you will see
There’s a rainbow
For you and me

 

Về Trần Hồi Có 158 Bài Viết
Tôi tên Hồi là một lập trình viên đang học tập và làm việc tại Seoul Hàn Quốc. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn du học sinh mới sang Hàn. Và giao lưu học hỏi , kết bạn với những người cùng sở thích ( Đọc sách , viết blog , đi du lịch )..Thân !~.~
avatar
  Subscribe  
Thông báo về