Bài phát biểu về chủ đề 베트남의 전통 의학

Để giúp ích các bạn học sau có tài liệu tham khảo. Mọi người có bài phát biểu hãy gửi về gmail anhhoihp1999@gmail.com cho mình. Mình sẽ ghi rõ nguồn về facebook cho các bạn. Thân~~

 

현재에 의학이 발전해 의학기술도 같이 항상된 추세이다.하지만 무슨병이든지 약만 먹으면 효과가 다 있을리가 없습니다.그래서 발전한 현재의 의학과 전통의학을 결합하고 사용하면합리적이다.

전통의학이란 옛날의 경험을 실체로 응용하는 것을 말한다.베트남 전통의학은 기준으로 나누면 한약 , 침술을 포함할 수 있다.

먼저 병을 치료하기 위해서 한약을 사용하는 것에 대해 발표하겠습니다.한약은 식물, 동물등 자연에 벼응ㄹ 치료한 효과가 있는 것을 찾고 만들다.이 자료들은 물에 끓이면 직접 먹을 수 있다.그리고 술을 담거나 닭,국으로 같이 요리하는 방법도 있다.자연에 있는 자료를 만들어서 부작용이 없기는 하지만 함부로 사용하다보면 몸의 부위에 해로울 수 있다.

다음으로 침술방법을 소개하겠습니다.침술이란 치료목적을 위해 급소에 침을 놓는 수술을 만한다.침술을 사용하면 무슨 효과가 있을까요? 급소에 침을 놓는 것을 혈액을 유통하고 만성적인 고통을 진정시킬 수 있다.그런데 이방법은 부작용이 발생할 수 있어서 조심해서 사용해야 된다.예를 들면 비위생적인 침을 사용하면 전염병을 유발하는 것이다.

 

 

Về Trần Hồi Có 157 Bài Viết
Tôi tên Hồi là một lập trình viên đang học tập và làm việc tại Seoul Hàn Quốc. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn du học sinh mới sang Hàn. Và giao lưu học hỏi , kết bạn với những người cùng sở thích ( Đọc sách , viết blog , đi du lịch )..Thân !~.~

Bình luận

Để lại một bình luận


*