27-5-2020 : Coupang luôn phải nhanh chóng... Nên không quan tâm đến việc đeo khảu trang

27-5-2020 : Coupang luôn phải nhanh chóng... Nên không quan tâm đến việc đeo khảu trang

Học tiếng hàn qua thời sự

Các dạng bài trong đề đọc topik 2

Các dạng bài trong đề đọc topik 2

Tổng hợp các dạng đề trong bài đọc topik 2. Bạn có thể thi trực tuyến trên trang web.

Người đàn ông mẫu mực

Người đàn ông mẫu mực

Truyện cười tiếng hàn. Có tổng hợp từ vựng, ngữ pháp và file nghe. Giúp việc học tiếng hàn trowr nên cuwcjj kì dễ dàng.

Truyện cười tiếng hàn : Điểm khác nhau giữa ngục tù và công ty

Truyện cười tiếng hàn : Điểm khác nhau giữa ngục tù và công ty

Học tiếng hàn qua truyện cười. Có tổng hợp từ vựng, file nghe. Cùng với file nghe giúp cho bạn dễ dàng luyện tập

Truyện cười tiếng hàn : Bác sĩ và nạn nhân

Truyện cười tiếng hàn : Bác sĩ và nạn nhân

Học tiếng hàn qua truyện cười tiếng hàn. Có file nghe và phân tích từ vựng, ngữ pháp đầy đủ

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound자신의 약속을 더 철저하게 지킬수록 우리는 더 강해진다. 다른 사람에게 영향을 미치고 싶다면 우리 먼저 우리 자신을 믿 어야 한다. 그리고 자신을 믿 기 위해서는 자기가 한 말을 믿고, 또 말한 대로 행동해야 한다.

Càng giữ một cách triệt để lời hứa của bản thân mình Thì chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Muốn gây ảnh hưởng với người khác Điều đầu tiên ta phải tin tưởng bản than mình. Và dể tin tưởng bản thân mình ta phải tin những điều mình đã nói Và làm những điều mình đã nói.
Ngữ pháp