BÀI VIẾT TRƯỚC

서울대 한국어 1 1-15-1 여행을 가고 싶어요

BÀI VIẾT SAU

서울대 한국어 1 1-16-1 우리 집에 올 수 있어요?
서울대 한국어 1 1-15-2 여행을 가고 싶어요.

 

 


스티븐 : 아키라 씨, 제주여행은 즐거웠어요?
             아키라  , du lịch ở đảo 제주도 thú vị không ?

아키라 : 네, 날씨도 좋고 경치정말 아름다웠어요. 또 가고 싶어요.
             có, thời tiết cũng tốt mà quang cảnh thì taath sự rất đẹp. tớ lại muốn đi thêm nữa..

스티븐 : 등산도 했어요?
              cậu có leo núi không ?

아키라 : 아니요, 등산도 하고 싶었지만 시간이 없어서 못 했어요.
              không, tớ  muốn eo núi nhưng thời gian không có nên đã không thể làm được.

스티븐  :  그런 휴가언제까지 예요?
              nhưng kỳ nghỉ đến khi nào vậy cậu ?

아키라 : 내일까지예요. 왜요?
              đến ngày mai đó. sao vậy ?

스티븐  :  제 친구야구 경기보고 싶어 해서 내일 야구에 가려고 해요. 아키라 씨도 같이 가요.
               bạn tớ muốn xem trận đấu bóng chày  nên ngày mai định đến sân vận động thì đấu bóng chày.
               cậu cũng  đi cùng luôn cho vui.

아키라   : 저도 가고 싶지만 내일약속 있어요.
                tớ muốn đi nhưng ngày mai có hẹn rồi..


Các từ hán hàn trong bài

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 지만 Nhưng, nhưng mà
2 까지 cho đến, cho tới

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound사람의 마음 자석과 같아서 생각하는 것을 끌어당기는 힘을 가진다. 원하는 것을 끊임없이 생각 하고 또 생각하라. 그렇게 하면 그대 이룰 것이다.

Vì những suy nghĩ của chúng ta như nâm châm Nên khi ra suy nghĩ sẽ sinh ra một sức mạnh lôi kéo những điều đó Hãy suy nghĩ và suy nghĩ liên tục về điều mình muốn Nếu làm như vậy bạn sẽ đạt được nó .

Bảng xếp hạng

Xem các thành viên khác tại đây
nguyen

nguyen

Đạt 100 điểm

547 hohi
배수현

배수현

Đạt 70 điểm

2 hohi
Lê Ngọc Ánh

Lê Ngọc Ánh

Đạt 50 điểm

6 hohi
tuyet

tuyet

Đạt 50 điểm

5 hohi
Huệ

Huệ

Đạt 40 điểm

2 hohi
5 từ hán hàn mỗi ngày
Phân tích từ vựng, ngữ pháp