BÀI VIẾT TRƯỚC

서울대 한국어 1 1-15-2 여행을 가고 싶어요.

BÀI VIẾT SAU

서울대 한국어 1 1-16-2 우리 집에 올 수 있어요 ?
서울대 한국어 1 1-16-1 우리 집에 올 수 있어요?

 

나나  :  샤오밍 , 오늘 저녁에 바빠요?
            샤오밍 , tối nay cậu bận không ?

샤오밍 : 아니요. 별일 없어요. 그런 왜요?
             không, không có việc gì mấy  nhưng sáo thế ?

나나   :  시험이 끝나서 우리에서 파티를 하려고 해요. 샤오밍 씨도 올 수 있어요?
             kiểm tra kết thúc rồi mình định mở tiệc liên hoan tại nhà mình.
             cậu có thể đến không ?

 샤오밍  : 네, 갈 수 있어요. 몇 시쯤 갈까요?
              được, tớ có thể đến . khổng mấy giờ đến thì phù hợp nhỉ ?

나나  :  일곱 시쯤 오세요.
            cậu hãy đến khoảng 7 giờ .

샤오밍 :   네, 좋아요. 일곱까지게요.
              được, tốt đó. 7 giờ mình nhất định sẽ đến.
              그런 파티 준비 다 했어요? 제가 좀 도와줄까요??
              tuy nhiên  cauajd dã chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc chưa ? liệu có cần tớ giúp đỡ không ?

나나   :   그럼 케이크 좀 사 주세요. 바빠서 케이크아직못 샀어요.
              vậy thì cậu hãy  mua bánh kem cho tớ. bận nên tớ vẫn chưa mua được bánh kem.

샤오밍 : 네, 그럼 제가 케이크를 사 갈게요.
              được, vậy  tớ sẽ mua bánh kem đến.


Các từ hán hàn trong bài

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 에서 Ở, tại, từ
2 세요 Hãy
3 까요 Nha, Nhé
4 까지 cho đến, cho tới
5 게요 hứa hẹn

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound아침에 일어나면 ‘오늘은 좋은 일이 생긴다.’ 하고 큰 소리로 외쳐라. 세상은 너의 뜻대로 이루어진다.

Mỗi sáng thức dậy Hãy hét to rằng :" Hôm nay là một ngày tuyệt vời" Thế giới này sẽ diễn ra theo cách của bạn.

Bảng xếp hạng

Xem các thành viên khác tại đây
nguyen

nguyen

Đạt 100 điểm

547 hohi
배수현

배수현

Đạt 70 điểm

2 hohi
Lê Ngọc Ánh

Lê Ngọc Ánh

Đạt 50 điểm

6 hohi
tuyet

tuyet

Đạt 50 điểm

5 hohi
Huệ

Huệ

Đạt 40 điểm

2 hohi
5 từ hán hàn mỗi ngày
Phân tích từ vựng, ngữ pháp