BÀI VIẾT TRƯỚC

서울대 한국어 1 1-16-1 우리 집에 올 수 있어요?

BÀI VIẾT SAU

Thời sự tiếng hàn Hongcheonseo Cắm trại 6 người đã được xác nhận nhiễm ... Đừng ra đường mà không đeo mặt nạ
서울대 한국어 1 1-16-2 우리 집에 올 수 있어요 ?

 

 

나나 : 줄리앙 씨, 어서 들어오세요. 덥지요?
           줄리앙 , mời cậu vào. nóng phải không ?

줄리앙 : 아니에요. 초대해 줘서 고마워요. 집이 정말네요.
             không đâu ,được mời nên cảm ơn cậu nhiều. nhà cậu thật sự nhìn được đó .

나나  : 뭘요. 청소도 잘 못 했어요.
             gì chứ, tớ dọn dẹp không được tốt mấy mà.

줄리앙 : 룸메이트는 집에 없어요?
              bạn cùng phòng cậu không có ở nhà sao ?

나나  : 네. 도서에 공부하러 갔어요.
            không, câu ấy đến thư viện để học rồi.

줄리앙 : 다른 친구들은 아직 안 왔어요?
             các bạn khác vẫn chưa đến sao cậu ?

나나  :  곧 올 거예요. 텔레비전면서 좀 기다려 주세요.
           các cậu ấy sẽ đến ngay ấy mà. cậu hãy vừa ngồi xem phim vừa đợi một chút .

줄리앙 :  여보세요?? 스티븐 씨? 무슨 있어요?
            alo, là 스티븐 ?    có chuyện gì sao chưa đến ?

스티븐 :  나나 씨. 미안해요. 길이 복잡해서 조금 늦을 거예요. 빨리게요.
               xin lỗi cậu. đường đi hơi phức tạp nên tớ sẽ đến muộn một chút. tớ sẽ đến nhanh , tớ hữa đó.

나나 : 괜찮아요. 지금 줄리앙 씨만 왔어요. 천천히 오세요.
           không sao, bây giờ chỉ mới có 줄리앙  đến. hãy đi cẩn thận.


Các từ hán hàn trong bài

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 거예요 Sẽ
2 세요 Hãy
3 네요 Cảm thán
4 지요 Nhỉ? Chứ?
5 면서 trong khi
6 게요 hứa hẹn

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound역경과 난관은 항상 인생의 새로운 전기가 되었다.

Nghịch cảnh và lạc quan Luôn luôn là năng lương mới của cuộc sống

Bảng xếp hạng

Xem các thành viên khác tại đây
nguyen

nguyen

Đạt 100 điểm

547 hohi
배수현

배수현

Đạt 70 điểm

2 hohi
Lê Ngọc Ánh

Lê Ngọc Ánh

Đạt 50 điểm

6 hohi
tuyet

tuyet

Đạt 50 điểm

5 hohi
Huệ

Huệ

Đạt 40 điểm

2 hohi
5 từ hán hàn mỗi ngày
Phân tích từ vựng, ngữ pháp