BÀI VIẾT TRƯỚC

Thời sự tiếng hàn Hongcheonseo Cắm trại 6 người đã được xác nhận nhiễm ... Đừng ra đường mà không đeo mặt nạ

BÀI VIẾT SAU

서울대 한국어 2 2-1-2 처음 뵙겠습니다
서울대 한국어 2 2-1-1 처음 뵙겠습니다

 

1. N(이)라고 하다
 
 2. V. (으)려고
 
 
마리코 : 처음 뵙겠습니다. 저는 다나카 마리라고 합니다.
            rất vui được gặp bạn. tên tôi là  (với tư cách là) 다나카 마리코. 

스티븐 : 만나서 반가워요, 다나카 마리코 씨. 저는 스티븐입니다.
         hân hạnh được gặp 다나카 마리코. tôi là 스티븐.

마리코 : 그냥 마리코라고 부르세요. 실례지만 스티븐 씨는 무슨 일을 하세요?
          cứ gọi tôi là 마리코 cũng được. thất lễ nhưng 스티븐 đang làm công việc gì vậy ?

스티븐 : 저는 학교에서 한국 역사를 공부하고 있어요.
        tôi đang học về lịch sử hàn quốc ở trường đại học.

마리코 씨는 왜 한국를 공부하세요?
           sao 마리코  lại học tiếng hàn vậy ?

마리코 : 좋아하는 한국 드라마한국로 보려고 공부해요.
            tôi học để xem phim truyền hình hàn quốc mà tôi thích bằng tiếng hàn .

 Các từ hán hàn trong bài

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 라고 하다 gọi là
2 려고 định, để
3 에서 Ở, tại, từ
4 세요 Hãy
5 지만 Nhưng, nhưng mà

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound역경과 난관은 항상 인생의 새로운 전기가 되었다.

Nghịch cảnh và lạc quan Luôn luôn là năng lương mới của cuộc sống

Bảng xếp hạng

Xem các thành viên khác tại đây
nguyen

nguyen

Đạt 100 điểm

547 hohi
Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Thanh Tâm

Đạt 90 điểm

10 hohi
배수현

배수현

Đạt 70 điểm

2 hohi
Lê Ngọc Ánh

Lê Ngọc Ánh

Đạt 50 điểm

6 hohi
tuyet

tuyet

Đạt 50 điểm

5 hohi
5 từ hán hàn mỗi ngày
Phân tích từ vựng, ngữ pháp