BÀI VIẾT TRƯỚC

서울대 한국어 2 2-9-2 문의할게 있는데요

BÀI VIẾT SAU

서울대 한국어 2 2-10 - 2 뭐 먹을래 ?
서울대 한국어 2 2-10-1 뭐 먹을래 ?

 

 

1 . N 중에(서) 

 

스티븐 : 이 근처에 있는 식당 에서 어디제일 좋아?
         trong những quán ăn ở gần chỗ này ,  quán ăn nào  ngon nhất ?


정 우 : 식당은 왜?
           quán ăn sao ?


스티븐 : 다음 주 요일우리 친구 생일이라서 친구들하고 같이 저녁 먹으려고.
            thứ bẩy tuần sau vì là sinh nhât của bạn ở lớp chúng ta nên mình định cùng các bạn đi ăn tối.


정 우 : 친구들이 어떤 음식을 좋아하는데?
            các bạn ấy thích món ăn như thế nào ?


스티븐 : 다 잘 먹는데 친구들 중에 매운 음식을 잘 못 먹는 사람이 있어.
            mấy đứa ấy ăn được hết, nhưng trong số đó  cũng có bạn không ăn được món cay mấy..


정 우 : 그럼 사거리에 있는 서울식당어때? 서울식당갈비유명한데
             vậy thì quán ăn 서울식당 ở ngã tư đường thế nào ? quán ấy có món thịt xườn nổi tiếng.


           다른 음식도 다 맛있고 값도 비싸지 않아.
           các món khác tất cả cũng ngon và giá thì không đắt mấy.


스티븐 : 미리 예약을 해야 할까?
            liệu có phải đặt bàn trước không nhỉ ?


정 우 : 주말에는 항상 사람이 많으니까 예약해야 될 거야.
            cuối tuần luôn đông khác nên phải đặt trước thì sẽ được đó.


Các từ hán hàn trong bài

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 으니까 Vì, bởi vì, bởi vậy…cho nên…
2 려고 định, để
3 에서 Ở, tại, từ
4 는데 nhưng, tuy nhiên, vậy mà, mặc dù

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound역경과 난관은 항상 인생의 새로운 전기가 되었다.

Nghịch cảnh và lạc quan Luôn luôn là năng lương mới của cuộc sống

Bảng xếp hạng

Xem các thành viên khác tại đây
nguyen

nguyen

Đạt 100 điểm

547 hohi
Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Thanh Tâm

Đạt 90 điểm

10 hohi
배수현

배수현

Đạt 70 điểm

2 hohi
Lê Ngọc Ánh

Lê Ngọc Ánh

Đạt 50 điểm

6 hohi
tuyet

tuyet

Đạt 50 điểm

5 hohi
5 từ hán hàn mỗi ngày
Phân tích từ vựng, ngữ pháp