BÀI VIẾT TRƯỚC

서울대 한국어 2 2-10 - 2 뭐 먹을래 ?

BÀI VIẾT SAU

서울대 한국어 2 2-11- 2 운동을 좀 해보는 게 어때요 ?
서울대 한국어 2 2-11-1 운동을 좀 해보는 게 어때요 ?

 

 

 

1. "ㅅ" 불규칙 ( 낫다, 붓다, 짓다, 젓다 ,,,)

2. N마다 

 

약사 : 어떻게 오셨어요?    
        bạn bị sao rồi đến đây thế ạ? 

나나 : 배가 아파서 왔는데요.
         tôi  đau bụng nên muốn đến để mua thuốc .

약사 : 속도 안 좋으세요?
         trong bụng cũng không tốt ạ ?

나나 : 네. 속도 안 좋고 토할 것 같아.
         vậng , trong bụng không ổn rồi dường như sẽ nôn.

약사 : 언제부터 아프셨어요?
       bạn đã bị đau từ khi nào ạ ?

나나 : 어제 저녁부터 계속 아파요.
        từ tối hôm qua đau điên tục.

약사 : 그럼 이 약을 한번 드셔 보세요. 식후 세 번. 여덟 시간마다 드시면 돼.
       vậy thì hãy thử uống thuốc này một lần . sau mỗi bữa ăn, 3 lần cho ba bữa. cứ mỗi 8 tiếng uống một lần là được.

나나 : 네, 얼마지요?
          vâng, là bao nhiêu tiền nhỉ ?

약사 : 5,000원이에요. 이 약을 이틀 정도 드셔 보시고 그래도 안 나으면 병원에 가세요.
          5 nghìn won ạ. bạn uống  thử thuốc này khoảng 2 ngày rồi nếu vậy cũng không khỏi thì hãy đến bệnh viện. 

나나 : 네, 감사합니다. 안녕히 세요.
          vâng cảm ơn ạ. xin chào cô.


Các từ hán hàn trong bài

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 것 같다 phỏng đoán
2 면 되다 nếu thì ok
3 데요 Được gắn sau thân động từ hành động hay động từ trạng thái sử dụng để từ chối đề nghị của đối phương một cách nhẹ nhàng và xem xét phản ứng của người nghe. 
4 세요 Hãy
5 지요 Nhỉ? Chứ?

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound역경과 난관은 항상 인생의 새로운 전기가 되었다.

Nghịch cảnh và lạc quan Luôn luôn là năng lương mới của cuộc sống

Bảng xếp hạng

Xem các thành viên khác tại đây
nguyen

nguyen

Đạt 100 điểm

547 hohi
Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Thanh Tâm

Đạt 90 điểm

10 hohi
배수현

배수현

Đạt 70 điểm

2 hohi
Lê Ngọc Ánh

Lê Ngọc Ánh

Đạt 50 điểm

6 hohi
tuyet

tuyet

Đạt 50 điểm

5 hohi
5 từ hán hàn mỗi ngày
Phân tích từ vựng, ngữ pháp