BÀI VIẾT TRƯỚC

서울대 한국어 2 2-11-1 운동을 좀 해보는 게 어때요 ?

BÀI VIẾT SAU

Học tiếng hàn qua bài hát 옌커버/YEN COVER] 가호-시작 (이태원 클라쓰 OST) Covered by YEN
서울대 한국어 2 2-11- 2 운동을 좀 해보는 게 어때요 ?

 

 

 

1 .V_ 는 게 어때요? 

2. V_ 기로 하다

 

민수 : 아키라 씨, 왜 이렇게 기운이 없어요?
          아키라 ,sao thấy cậu  không có chút sức lực nào thế ?

아키라 : 모르겠어요. 요즘 계속 피곤하고 입맛도 없어요. 
           tớ cũng không biết nữa. dạo này liên tục mệt mỏi rồi ăn cũng không có vị .

민수 : 그럼 운동을 좀 해 보는 게 어때요?
          vậy thì thử tập thể dục thì thế nào ?

아키라 : 민수 씨는 건강위해서 특별 하는 운동이 있어요?
           민수 đối với sức khỏe  đặc biệt là tập thể dục  sao ?

민수 : 네, 저는 아침마다 수영을 하는데 기분도 좋고 스트레스도 풀려요.
          đúng rồi, mỗi buổi sáng mà bơi thì tâm trạng cũng tốt và cũng giải tỏa được căng thẳng.

아키라 : 그래요? 어디에서 하는데요?
           vậy sao ? cậu  bơi  ở đâu vậy ?

민수 : 회사 근처에 있는 수영에서 해요. 다음 주부터 지호 씨도  같이 하기로 했는데 아키라 씨도 같이래요?
         tớ bơi  ở hồ vơi gần công ty. 지호 cũng quyết định đi bơi từ tuần sau ,  아키라 cũng cùng đi chứ ?


 아키라 : 네, 저도 시간 내서 한번 가 볼게요.
              được, tớ cũng sắp xếp thời gian rồi sẽ đi thử một lần.
 


Các từ hán hàn trong bài

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 기로 하다 quyết tâm, quyết định
2 위해서 vì để
3 래요 Cấu trúc này được dùng khi truyền đạt lại yêu cầu hay mệnh lệnh của người nào đó
4 데요 Được gắn sau thân động từ hành động hay động từ trạng thái sử dụng để từ chối đề nghị của đối phương một cách nhẹ nhàng và xem xét phản ứng của người nghe. 
5 에서 Ở, tại, từ
6 는데 nhưng, tuy nhiên, vậy mà, mặc dù
7 게요 hứa hẹn

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound행복의 비밀 자신이 좋아하는 일을 하는 것이 아니라, 자신이 하는 일을 좋아하는 것이다.

Bí mật của hạnh phú không phải là làm việc bản thân yêu thích. Mà là yêu thích công việc của bạn thân làm .

Bảng xếp hạng

Xem các thành viên khác tại đây
nguyen

nguyen

Đạt 100 điểm

547 hohi
Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Thanh Tâm

Đạt 90 điểm

10 hohi
배수현

배수현

Đạt 70 điểm

2 hohi
Lê Ngọc Ánh

Lê Ngọc Ánh

Đạt 50 điểm

6 hohi
tuyet

tuyet

Đạt 50 điểm

5 hohi
5 từ hán hàn mỗi ngày
Phân tích từ vựng, ngữ pháp