BÀI VIẾT TRƯỚC

서울대 한국어 2 2-3-2 콘서트에 가 봤어요 ?

BÀI VIẾT SAU

서울대 한국어 2 2-4-2 옷이 좀 큰 것 같아요
서울대 한국어 2 2-4-1 옷이 좀 큰 것 같아요

 

 

A_ (으) ㄴ 것 같다, V _ 는 것같다, N인 것 같다


 

점원  :  손님, 어떤 옷을 찾으세요?
            quý khách, chị muốn tìm quần áo như nào ạ ?

유진 : 코트 좀 보려고 왔어요.
          tôi đến để xem áo choàng một chút .

점원 : 이건 어떠세요? 요즘 유행하는 타일이에요
          mẫu này thế nào ạ ? là phong cách đang thịnh hành bây giờ ạ.

유진 : 네, 한번 입어 볼게요.
          vâng, tôi sẽ mặc thử một lần.

점원 : 어떠세요? 마음에 드세요?
          thế nào ạ ? chị có thấy ưng ý không ạ ?

유진  : 사이가 좀 큰 것 같아.
          kích cỡ dương như hơi rộng một chút. 

점원 : 그럼사이 작은 거로 보여 드릴게요. 잠깐다리세요.
         vậy thì  em sẽ lấy mẫu có kích cỡ nhỏ hơn cho chị  xem ạ. hạy đợi em một chút.


Các từ hán hàn trong bài

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 것 같다 phỏng đoán
2 려고 định, để
3 세요 Hãy
4 게요 hứa hẹn

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound 말만 하고 행동하지 않는 사람 잡초 가득 정원 같다.

Người chỉ nói mà không hành động. Giống như một cánh đồng toàn cỏ dại.

Bảng xếp hạng

Xem các thành viên khác tại đây
nguyen

nguyen

Đạt 100 điểm

547 hohi
Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Thanh Tâm

Đạt 90 điểm

10 hohi
배수현

배수현

Đạt 70 điểm

2 hohi
Lê Ngọc Ánh

Lê Ngọc Ánh

Đạt 50 điểm

6 hohi
tuyet

tuyet

Đạt 50 điểm

5 hohi
5 từ hán hàn mỗi ngày
Phân tích từ vựng, ngữ pháp