BÀI VIẾT TRƯỚC

서울대 한국어 2 2-9-1 문의할게 있는데요

BÀI VIẾT SAU

서울대 한국어 2 2-10-1 뭐 먹을래 ?
서울대 한국어 2 2-9-2 문의할게 있는데요

 

 

1. A_(으)ㄴ 가요?,  V_나요???,   N인가요?

2. N밖에

 

 

켈리 : 여보세요?? 거기 국립국악원이지요? 문의할 게 있어서 전화드렸는데요.
          Alo ? đây có phải là viện nhạc truyền thống hàn quốc không nhỉ ? tôi có việc muốn hỏi nên đã gọi điện đến ạ.

직원 : 네, 말씀세요.
           vâng, chị hãy nói đi ạ.

켈리 : 놀이배우고 싶은 외국위한 수업요일밖에 없나요???
          tôi muốn học môn 놀이 ( hình thức biểu diễn âm nhạc truyền thống của hàn quốc với 4 loại nhạc khí khác nhau),
          tiết học dành cho người ngoại quốc thì ngoài thứ bẩy thì không còn ngày nào khác đúng không ạ.

직원 : 네, 요일에만 있는데요.
           vâng, chỉ có ngày thứ bẩy thôi ạ.

켈리 : 신청려면 어떻게 해야 하지요?
         nếu muốn đăng ký thì phải làm như thế nào ạ ?

직원 : 다음 주 요일까지 전화인터넷으로 하시면 됩니다.
         đến thứ sáu tuần sau , chị đăng ký bằng cách gọi điện hoăc đăng ký trên máy tính thì được ạ.

켈리 : 네, 알겠습니다. 그런 수업 들을 필요한 것이 있나요???
          vâng, tôi hiểu rồi. tuy nhiên những tiết học thì cần thêm gì không ạ.

직원 : 아니요, 필요한 것은 모두 무료로 빌려 드리니까 그냥 오시면 됩니다.
           không, thứ cần dùng tất cả là sẽ cho mượn miễn phí nên chỉ việc đến là được ạ.

켈리 : 감사합니다.
        tôi cảm ơn nhiều.


Các từ hán hàn trong bài

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 고 싶다 Muốn
2 면 되다 nếu thì ok
3 나요? hỏi lịch sự, tôn trọng người nghe
4 데요 Được gắn sau thân động từ hành động hay động từ trạng thái sử dụng để từ chối đề nghị của đối phương một cách nhẹ nhàng và xem xét phản ứng của người nghe. 
5 으로 bằng
6 세요 Hãy
7 지요 Nhỉ? Chứ?
8 려면 nếu muốn
9 까지 cho đến, cho tới
10 trong khi

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound행복의 비밀 자신이 좋아하는 일을 하는 것이 아니라, 자신이 하는 일을 좋아하는 것이다.

Bí mật của hạnh phú không phải là làm việc bản thân yêu thích. Mà là yêu thích công việc của bạn thân làm .

Bảng xếp hạng

Xem các thành viên khác tại đây
nguyen

nguyen

Đạt 100 điểm

547 hohi
Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Thanh Tâm

Đạt 90 điểm

10 hohi
배수현

배수현

Đạt 70 điểm

2 hohi
Lê Ngọc Ánh

Lê Ngọc Ánh

Đạt 50 điểm

6 hohi
tuyet

tuyet

Đạt 50 điểm

5 hohi
5 từ hán hàn mỗi ngày
Phân tích từ vựng, ngữ pháp