VIDEO TRƯỚC

Thời sự tiếng hàn ???? Tổng thống Trump nói : phải trấn áp những đồ rác rưởi... Cảnh sát xả xúng...Nhiều người đã chết

VIDEO SAU

Thời sự tiếng hàn Cấm sử dụng hình phạt với trẻ nhỏ với trẻ nhỏ không thể áp đặt theo luật
Danh ngôn tiếng hàn Danh ngôn tiếng hàn

긍정적으로 생각하라. 
원하는 것을 마음 깊이 
생각하고 생각하면 
바람은 어김없이 현실로 나타난다. 
원치 않는 걸 떠올리지 말고 
갖고 싶은 것, 하고 싶은 것을 생각하라


Hãy suy nghĩ tích cực
Điều mà bạn muốn, hãy nghĩ và nghĩ về nó trong lòng mình.
Ước muốn đó y rằng sẽ xuất hiện ở hiện thực 
Đừng nghĩ đến nguyên tắc.. Muốn gì hãy suy nghĩ đến nó.

Ngẫm 

Khi chúng ta mong ước điều gì. Cả vũ trụ sẽ giúp đỡ ta.

Đó là câu mình thích nhất trong quyển Nhà giả kim.

Nếu bạn có mong ước gì hãy cứ ước mơ và nghĩ về nó.

Tại sao ư ? Vì chẳng ai đánh thuế giấc mơ của bạn cả.

Nó là của bạn. Nó sẽ động cơ để đẩy bạn nên phía trước.

Cộng với sự vì diệu của cuộc sống nữa. Bạn sẽ đạt được nó.

Hãy ước mơ, và bạn sẽ nhận được.


 

 

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
마음 Tấm lòng

sound
바람 Gió

sound
생각 Suy nghĩ

sound
현실 hiện thực

sound
생각하다 suy nghĩ

깊이 sâu

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound아침에 일어나면 ‘오늘은 좋은 일이 생긴다.’ 하고 큰 소리로 외쳐라. 세상은 너의 뜻대로 이루어진다.

Mỗi sáng thức dậy Hãy hét to rằng :" Hôm nay là một ngày tuyệt vời" Thế giới này sẽ diễn ra theo cách của bạn.
Ngữ pháp