VIDEO TRƯỚC

Danh ngôn tiếng hàn Danh ngôn về sự thành công 2

VIDEO SAU

Danh ngôn tiếng hàn Danh ngôn về mục tiêu
Danh ngôn tiếng hàn Danh ngôn về danh dự

명성을 쌓는 것에는 
20년이란 세월이 걸리며 
명성 무너뜨리는 것에는 
5분도 걸리지 않는다.
그걸 심한다면 
당신 행동이 달라질 것이다.


Danh dự mất hai mươi năm xây dựng.

Nhưng mất danh dự đó cũng trong 5 phút.

Hãy ghi nhớ câu nói này. Cuộc đời của bạn sẽ thay đổi.

Ngẫm

Có những thứ ta dành dụm khổ sở cả cuộc đời để có được, tiền bạc , danh vọng cũng có thể tan trong mây khói trong tích tắc.

Hãy luôn sống trong cảnh giác. Vì  khi  ta cảm thấy tự mãn với kết quả mình đạt được thì lúc đó là lúc ta sẽ mất tất cả.

Bạn có suy ngẫm gì đối với câu danh ngôn này ?

heart

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
심하다 nặng

명심하다 ghi nhớ, khắc vào tâm khảm

sound
행동 Hành động ( 행동하다 )

sound
명성 Danh tính

sound
무너뜨리 Làm đổ vỡ, làm sập

sound
명심 Ghi nhớ

sound
세월 ngày tháng (nói về dòng thời gian)

당신 you (Formal)

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound역경과 난관은 항상 인생의 새로운 전기가 되었다.

Nghịch cảnh và lạc quan Luôn luôn là năng lương mới của cuộc sống
Ngữ pháp