VIDEO TRƯỚC

Tiếng hàn giao tiếp Tiếng hàn giao tiếp : Những câu phỏng vẫn xin việc

VIDEO SAU

Danh ngôn tiếng hàn Danh ngôn về sự thành công
Danh ngôn tiếng hàn Danh ngôn về sự lạc quan

역경과 난관은
항상인생
새로운 전기가 되었다.


Nghịch cảnh và lạc quan 

Luôn luôn là năng lương mới của cuộc sống

 

 

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
항상 luôn luôn (ᄒ...)

인생 Cuộc sống ( Hán hàn : nhân sinh )

sound
전기 Điện

역경 Nghịch cảnh

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound행복의 비밀 자신이 좋아하는 일을 하는 것이 아니라, 자신이 하는 일을 좋아하는 것이다.

Bí mật của hạnh phú không phải là làm việc bản thân yêu thích. Mà là yêu thích công việc của bạn thân làm .
Ngữ pháp