VIDEO TRƯỚC

Danh ngôn tiếng hàn Danh ngôn về sự thành công

VIDEO SAU

Danh ngôn tiếng hàn Danh ngôn về sự thành công 2
Danh ngôn tiếng hàn Danh ngôn về sự oán trách

Chào tiếp tục với những câu danh ngôn tiếng hàn nào ????

다른 사람을 탓 하고 
원망하는 사람은 
아무 것도 
이룰 수 없는 법이다.


Người oán trách và đổ lỗi cho người khác .

Thì sẽ không thể đạt bất cứ điều gì .

 

 

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
사람 người (ᄉ...)

sound

Để lại một bình luận