VIDEO TRƯỚC

Danh ngôn tiếng hàn Danh ngôn về sự lạc quan

VIDEO SAU

Danh ngôn tiếng hàn Danh ngôn về sự oán trách
Danh ngôn tiếng hàn Danh ngôn về sự thành công
 

말만 하고 
행동하지 않는 사람은 
잡초 가득 찬 
정원 같다.


Người chỉ nói mà không hành động.

Giống như một cánh đồng toàn cỏ dại.

 

 

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
사람 người (ᄉ...)

sound
정원 vườn

잡초 Cỏ dại

sound
행동 Hành động ( 행동하다 )

sound
가득 đầy, tràn đầy

sound
같다 giống

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound자신의 약속을 더 철저하게 지킬수록 우리는 더 강해진다. 다른 사람에게 영향을 미치고 싶다면 우리 먼저 우리 자신을 믿 어야 한다. 그리고 자신을 믿 기 위해서는 자기가 한 말을 믿고, 또 말한 대로 행동해야 한다.

Càng giữ một cách triệt để lời hứa của bản thân mình Thì chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Muốn gây ảnh hưởng với người khác Điều đầu tiên ta phải tin tưởng bản than mình. Và dể tin tưởng bản thân mình ta phải tin những điều mình đã nói Và làm những điều mình đã nói.
Ngữ pháp