Thể loại : Hệ thống

Bản quyền
Hệ thống Bản quyền

Bản quyền website hohohi

Luyện nghe tiếng hàn
Hệ thống Luyện nghe tiếng hàn

Kĩ năng nghe là một trong các kĩ năng quan trọng nhất khi bạn thi topik. Nó chiếm 100/300 điểm. Theo kinh nghiệm thi topik của mình, mình nhận thấy nếu như chăm chỉ nghe tiếng Hàn.