BÀI VIẾT TRƯỚC

Học tiếng hàn qua bài hát 이선희 (Lee Sun Hee) - 인연 x 호랑수월가 COVER by YEN (+1key)

BÀI VIẾT SAU

Thời sự tiếng hàn Đang cấp cứu bệnh nhân ngừng tim ... 5 nhân viên y tế phòng bệnh bọ chét
Học tiếng hàn qua bài hát 상록수 feat. 나래(Narae) - 호랑수월가 (나와 호랑이님 OST) COVER by YEN

Lời bài hát


흐리는 저 하늘을 물어는 범처럼
태산에 날아들어 숨어드는 새처럼
동산을 뛰고 뛰어가는 천둥처럼
온 산에 풍물 막을 내리네

바람은 지친 끝에 밤에 몸을 뉘이네
별빛은 아득하니 은하를 내리네
차가운 밤하늘세상이 젖어 가네
그리워 홀로 타령을 하자  

흘러가라 사랑 사랑
덧없이 피고 떨어지는 꽃송아
애닯구나 가락 가락아
눈물에 떨어진 별을 헤네

푸른 달아 오랜 고운 내 달아
비친 내 손에 내려다오
은색 소매곁에 두른
한 번만 타는 입을 축여다오

푸른 달아 다시없을 내 달아
뻗은 손끝에 닿아다오
달빛만이 흘러 바다가 되고
지쳐 전하지 못하는 수월가


고요바다 위로 내 노래가 떠간다
소리도 부끄러워 숨죽이고 떠간다
달빛에 젖은 몸을 내놓고서 떠간다
한낮이 비쳐 오를까지

풍성한 가지 끝에 걸쳐 있으로
바람에 떨어져서 표류으로
물 위에 갈 데 없는 낡은 길을 짓다
그립고 슬퍼 눈을 감으네

달아 달아 애달픈 달아
피었다 이내 숨어 버릴 허상아
시리구나 세월 세월
나날을 헤면서 현을 뜯네

푸른 달아 오랜 고운 내 달아
비친 내 손에 내려다오
은색 소매곁에 두른
한 번만 타는 입을 축여다오

푸른 달아 다시없을 내 달아
뻗은 손끝에 닿아다오
달빛만이 흘러 바다가 되고
지쳐 전하지 못하는 수월가

(라랄라라랄라 라랄라라랄라)
(라랄라라랄라 라라라라랄라)
(라랄라라랄라 라랄라라랄라)
(라랄라라랄라 라라라라라-)

서로 가자 굽이굽이 쳐 가자
하늘에 닿을 너머까지
밤아 가라 훠이훠이 가거라
산 위에 걸린 저 달은 태평가

서로 가자 굽이굽이 쳐 가자
새벽에 닿을 너머까지
달빛만이 흘러 바다가 되고
지쳐 전하지 못하는 수월가
하늘을 보며 그리는 풍류가
으로 잡을 수 없는 나의 수월가Các từ hán hàn trong bài

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 수 없다 không thể
2 끝에 cuối cùng, kết cục
3 고요 (cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc dùng khi nhấn mạnh hoặc lặp lại lời của mình.
4 고서 rồi, nên
5 으로 bằng
6 면서 trong khi
7 까지 cho đến, cho tới
8 trong khi
9 trong tình trạng, để nguyên, giữ nguyên
10 Xem chi tiết

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound힘들다고 고민하지 말라. 정상이 가까울수록 힘이 들게 마련이다.

Đừng lo lắng vì khó khăn Vì càng lên đỉnh càng lên đỉnh cao Súc mạnh suất hiện càng nhiều

Bảng xếp hạng

Xem các thành viên khác tại đây
nguyen

nguyen

Đạt 100 điểm

547 hohi
Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Thanh Tâm

Đạt 90 điểm

10 hohi
배수현

배수현

Đạt 70 điểm

2 hohi
Lê Ngọc Ánh

Lê Ngọc Ánh

Đạt 50 điểm

6 hohi
tuyet

tuyet

Đạt 50 điểm

5 hohi
5 từ hán hàn mỗi ngày
Phân tích từ vựng, ngữ pháp