BÀI VIẾT TRƯỚC

서울대 한국어 2 2-11- 2 운동을 좀 해보는 게 어때요 ?

BÀI VIẾT SAU

Học tiếng hàn qua bài hát Hoa Nở Không Màu(색이 없는 꽃)(한국어 번역, 자막)
Học tiếng hàn qua bài hát 옌커버/YEN COVER] 가호-시작 (이태원 클라쓰 OST) Covered by YEN


새로운 시작은 늘 설레게 하지
모든 걸 이겨낼 것처럼
시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼
앞질러 가고 싶어 하지

그어 놓은 선을 넘어
마다 삶을 향해
때론 원망도 하겠지
그 선을 먼저 넘지 말라고

I can fly the sky
Never gonna stay
내가 지쳐 쓰러질까진
어떤 이유
어떤 변명
지금 내겐 용기필요

빛나지 않아도 내 꿈을 응원
마지막을 가질 테니
부러진 것처럼 한 발로 뛰어도
난 나의 길을 갈 테니까

지금 나를 위한 약속
멈추지 않겠다고
또 하나를 앞지르면
곧 너의 뒤를 따라잡겠지

원하는 대로
다 가질 거야
그게 바로 내 꿈일 테니까
변한 건 없어
버티고 버텨
내 꿈은 더 단단해질 테니
다시 시작
Ah-ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah

다시는 나를 잃고 싶지 않아
전부를 걸었으니까

원하는 대로
다 가질 거야
그게 바로 내 꿈일 테니까
변한 건 없어
버티고 버텨
내 꿈은 더 단단해질 테니
다시 시작
Ah-ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ahCác từ hán hàn trong bài

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 고 싶다 Muốn
2 테니까 Cấu trúc nhấn mạnh điều kiện đối với vế sau và thể hiện ý định của người nói đối với vế trước.
3 으니까 Vì, bởi vì, bởi vậy…cho nên…
4 다고 Cách nói gián tiếp trong tiếng hàn
5 trong khi

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound자신의 약속을 더 철저하게 지킬수록 우리는 더 강해진다. 다른 사람에게 영향을 미치고 싶다면 우리 먼저 우리 자신을 믿 어야 한다. 그리고 자신을 믿 기 위해서는 자기가 한 말을 믿고, 또 말한 대로 행동해야 한다.

Càng giữ một cách triệt để lời hứa của bản thân mình Thì chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Muốn gây ảnh hưởng với người khác Điều đầu tiên ta phải tin tưởng bản than mình. Và dể tin tưởng bản thân mình ta phải tin những điều mình đã nói Và làm những điều mình đã nói.

Bảng xếp hạng

Xem các thành viên khác tại đây
nguyen

nguyen

Đạt 100 điểm

547 hohi
Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Thanh Tâm

Đạt 90 điểm

10 hohi
배수현

배수현

Đạt 70 điểm

2 hohi
Lê Ngọc Ánh

Lê Ngọc Ánh

Đạt 50 điểm

6 hohi
tuyet

tuyet

Đạt 50 điểm

5 hohi
5 từ hán hàn mỗi ngày
Phân tích từ vựng, ngữ pháp