Hướng dẫn Cách lưu và học từ vựng trên trang web

Một tính năng trên trang web là các bạn có thể lưu các từ vựng tùy thích và học chúng.

Bạn sẽ nhận được kinh nghiệm và hohi qua các bài học đó


Bước 1 : Cần đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2 : Lưu từ vựng

Ở cuối mỗi bài học, bài hát hay phần từ vựng ngữ pháp đều có chỗ cho bạn lưu từ vựng.

Sau khi lưu từ vựng sẽ có thông báo trong phần lịch sử. Hoặc bạn có thể truy cập trên thanh công cụ,.

Phần từ vựng đã lưu.Bươc 3 : Học và kiếm hohi thôi 

Chúc bạn học tốt heart

Để lại một bình luận