Thể loại : Không xác định

Phương pháp học từ vựng Hán hàn
Không xác định Phương pháp học từ vựng Hán hàn

Tại sao phải học từ vựng hán hàn ? Làm thế nòa để học từ vựng hán hàn đạt kết quả tốt nhất

Jeju, tuyết rơi dày đặc vào tháng 4 ... Núi halla trong tuyết
Không xác định Jeju, tuyết rơi dày đặc vào tháng 4 ... Núi halla trong tuyết

Luyện nghe, dịch có phụ đề. Download file nghe về học ofline

Mới : 14-4-2020 : Truy tố việc phạm tội có tổ chức
Không xác định Mới : 14-4-2020 : Truy tố việc phạm tội có tổ chức

Mới : 14-4-2020 : Truy tố việc phạm tội có tổ chức

Mới : 13-4-2020 - Không có ai làm kinh doanh ngay cả giá nhà  0 won trên tháng mỗi tháng  Dongdaemun
Không xác định Mới : 13-4-2020 - Không có ai làm kinh doanh ngay cả giá nhà  0 won trên tháng mỗi tháng  Dongdaemun

13-4-2020 - Không có ai làm kinh doanh ngay cả giá nhà  0 won trên tháng mỗi tháng  Dongdaemun

Mới 11-4-2020 : 70 phần trăm số người sẽ bỏ phiếu  cục diện bầu cử trong corona
Không xác định Mới 11-4-2020 : 70 phần trăm số người sẽ bỏ phiếu cục diện bầu cử trong corona

Mới 11-4-2020 : 70% số người sẽ bỏ phiếu ... cục diện bầu cử trong corona