Chú ý : Bạn đang học các từ vựng trong bài Tài liệu tiếng hàn
Đăng bởi : admin
Xem thông tin và các bài viết của :admin
Hoàn thành mỗi phần bài bạn sẽ nhận được 10 kinh nghiệm và 10 hohi !

Phần 1

Từ vựng

한국,한국어,ㅋㅋ,국어

Học