Chú ý : Bạn đang học các từ vựng trong bài Các dạng bài trong đề đọc topik 2
Đăng bởi : admin
Xem thông tin và các bài viết của :admin
Hoàn thành mỗi phần bài bạn sẽ nhận được 10 kinh nghiệm và 10 hohi !

Phần 1

Từ vựng

무엇,신문,가장,도로,기사,물음,목적,주제,표현,순서

Học

Phần 2

Từ vựng

용과,부분,내용,대한,설명,ㅋㅋ,문장,제목,문법,대로

Học

Phần 3

Từ vựng

보기,어휘,빈칸,필자,도표

Học