VIDEO TRƯỚC

Phát triển bản thân LỰA CHỌN KHÔN NGOAN

VIDEO SAU

Truyện cười tiếng hàn Truyện cười tiếng hàn : Bác sĩ sáng suốt
Tài liệu học tiếng hàn Truyện cười tiếng hàn : Sóc luật sư

변호사 다람쥐

 Sóc luật sư


 


다람쥐마리가 숲 속에 놀러갔다.
Hai con sóc đi chơi trong rừng.

번째 다람쥐땅콩발견하고 말했다.
Con sóc đầu tiên tìm thấy đậu phộng và nói.

어, 땅콩이다!
Uh, đậu phộng!

소리를 듣고 두 번째 다람쥐가 달려 가 땅콩을 주웠다.
Khi nghe thấy âm thanh, một con sóc thứ hai chạy đến và nhặt đậu phộng.

그러자다람쥐땅콩을 두고 싸움시작했다.
Sau đó, hai con sóc bắt đầu chiến đấu trên đậu phộng.

그때 변호사 다람쥐가 나타났다.
Sau đó, một con sóc luật sư xuất hiện.

내가 문제해결해줄께.
Tôi sẽ giải quyết vấn đề cho.

그러 더니 변호사 다람쥐땅콩을 반으로 쪼갰다.
Sau đó, luật sư sóc tách đôi đậu phộng.

그리고 땅콩 껍질다람쥐마리에게 나눠 주며 말했다.
Sau đó, anh ta đưa vỏ đậu phộng cho hai con sóc.

자, 공평하지? 이 알맹이는 내가 변호사 수임료로 가져갈께.
Nào công bằng phải không ?  Còn nhân này là phí phân xử...

Hài ㅋㅋ laugh

Like và chia sẻ với bạn bè để Hồi có động lực thực hiện tiếp.

Cho là nhận bulabala !!!!!!!!!!!!!!!!


Cấu trúc bổ sung

Cấu trúc 이며 / 며 : https://hohohi.net/study/grammer/177/

 

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
그리고

sound
마리 con

sound
소리 âm thanh, tiếng

sound
번째 lần

sound
땅콩 lạc, đậu phộng

sound
변호사 luật sư

sound
껍질 vỏ

다람쥐 Sóc

sound
문제 vấn đề

sound
해결 giải quyết

sound
그러자 ngay lúc đó, vừa lúc đó,

sound
발견 phát kiến. khám phá

sound
싸움 cãi vã, đánh lộn, đấu đá

sound
시작 bắt đầu

sound
수임료 lệ phí

sound

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 더니 Diễn tả sự thay đổi của sự vật, hiện tượng mà người nói từng chứng kiến.
2 이며

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound아침에 일어나면 ‘오늘은 좋은 일이 생긴다.’ 하고 큰 소리로 외쳐라. 세상은 너의 뜻대로 이루어진다.

Mỗi sáng thức dậy Hãy hét to rằng :" Hôm nay là một ngày tuyệt vời" Thế giới này sẽ diễn ra theo cách của bạn.
Ngữ pháp