Thể loại : Thời sự tiếng hàn

26-7-2020 : Ấu trùng trong nước máy ở 인천
Thời sự tiếng hàn 26-7-2020 : Ấu trùng trong nước máy ở 인천

Học tiếng hàn qua những bản tin mới nhất từ hàn quốc. Có file nghe và phân tích từ vựng...

Hàng vạn tấn tảo xanh bảo phủ...Chất lượng nguồn nước đáng báo động
Thời sự tiếng hàn Hàng vạn tấn tảo xanh bảo phủ...Chất lượng nguồn nước đáng báo động

Hàng vạn tấn tảo xanh bảo phủ...Chất lượng nguồn nước đáng báo động