BÀI VIẾT TRƯỚC

서울대 한국어 1 1 - 7,8 과 문법과 어휘

BÀI VIẾT SAU

서울대 한국어 1 1-9,10과 문법과 어휘
Thời sự tiếng hàn 카페 내 음료 섭취 금지 수도권 사실상 3단계 적용 / SBS

"카페 내 음료 섭취 금지"…수도 사실 3단계 적용 / SBS 


코로나19 확산세, 처럼 수그러들지 않고 있습니다. 신규 확진는 371명 추가됐습니다.

정부수도 음식점과 카페, 학원 같은 대중 이용시설에 대해 이용제한하는 등의 강화사회 2단계 조치를 내놨습니다.

박찬범 기자입니다. 코로나19 신규 확진 가운데 해외 유입 사례 12명을 뺀 359명이 국내 발생 환자입니다.

전국 17개 시도에서 크고 작은 집단 감염이 끊이질 않고 있고 특히 수도에서는 일일 신규 확진 수가 열흘 넘게 200명을 넘고 있습니다.

정부수도중심으로 신규 확진 수가 줄어들지 않자 수도에서 거리 두기 3단계에 준하는 강화방역 조치를 내놨습니다.

먼저, 수도일반음식점, 휴게음식점, 제과점은 밤 9시부터 다음날 새벽 5시까지 포장배달허용됩니다.

프렌차이즈형 카페영업시간관계없이 매장음식과 음료 섭취금지되고 포장배달가능합니다.

헬스장, 당구장, 골프 연습장 등 실내 체육시설도 집합금지 조치가 내려집니다.

수도 소재 10인 이상 학원도 비대면 수업가능하고 독서실과 스터디카페에도 집합금지 조치가 내려집니다. 다만 10인 미만 교습소는 이번 집합 급지 대상에서 제외됐습니다.

고령층이 밀집요양기관요양 시설면회금지되고 보호센터더위쉼터는 휴원을 권고기로 했습니다.

이번 방역 조치는 수도 소재 38만여 개의 음식점과 제과점, 6만 3천여 개의 학원, 2만 8천여 개의 실내 체육시설영향을 받게 됩니다.

[박능후/보건복지장관 : 젊은 층을 중심으로 외부 활동최소하게 하고, 아동학생들의 집단 감염차단하고, 치명이 높은 고연령층보호하는 것이 주된 방향입니다.]

이번 조치는 모레(30일) 새벽 0시부터 다음 달 6일 자정까지 적용됩니다.
출처 : SBS 뉴스 원본 링크 Các từ hán hàn trong bài

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 기로 하다 quyết tâm, quyết định
2 에 대해 Sử dụng khi nói đến nội dung có liên quan đến danh từ đứng trước ‘
3 게 되다 trở nên, được
4 고 있다 Đang
5 게 되다 được, bị, trở nên, phải…
6 게 하다 để cho/cho phép ai l
7 으로 bằng
8 에서 Ở, tại, từ
9 까지 cho đến, cho tới

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound행복의 비밀 자신이 좋아하는 일을 하는 것이 아니라, 자신이 하는 일을 좋아하는 것이다.

Bí mật của hạnh phú không phải là làm việc bản thân yêu thích. Mà là yêu thích công việc của bạn thân làm .

Bảng xếp hạng

Xem các thành viên khác tại đây
nguyen

nguyen

Đạt 100 điểm

547 hohi
Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Thanh Tâm

Đạt 90 điểm

10 hohi
배수현

배수현

Đạt 70 điểm

2 hohi
Lê Ngọc Ánh

Lê Ngọc Ánh

Đạt 50 điểm

6 hohi
tuyet

tuyet

Đạt 50 điểm

5 hohi
5 từ hán hàn mỗi ngày
Phân tích từ vựng, ngữ pháp