VIDEO TRƯỚC

Kinh nghiệm du học Những ngày chống dịch

VIDEO SAU

Hệ thống Luyện nghe tiếng hàn
Học tiếng hàn Học tiếng hàn qua thời sự

유럽에서는 여러 나라들이 자체적으로 국경을 봉쇄한 데 이 어서 이제 유럽연합 차원에서 아예 다른 대륙 여행객을 받지 않기로 했습니다.

그만큼 상황심각한데, 유럽에서는 전체 확진 수가 중국의 95% 정도에 육박 하 고 있습니다. 나라별로 봐도 이탈리아, 스페인에 이어 독일우리나라 보다 환자 수가 많아졌습니다.

특히 이탈리아에서는 나흘 연속 하루 3천 명 넘게 환자가 늘었는데, 사망도 2천500명을 넘기 면서 치명률이 7.9%에 이릅니다.

그런데 독일경우전체 확진수는 많 지만, 숨진 사람은 적어 치명률우리나라 보다 낮습니다. 대비되는 두 나라, 왜 다른 것인지 김지성 기자분석했습니다.

이탈리아 북부 베르가 모시의 묘지 앞에 장의차들이 줄지어 서 있습니다.

장례 일정이 밀려 순서를 기 다리는 것입니다. 이 지역일간지의 부고면에는 한 달 전만 해도 2쪽에 걸쳐 부고 기사가 실렸는데, 지난 13일에는 부고면이 10쪽으로 늘어났습니다.

[여덟, 아홉, 열.] 인구 100만의 베르가 모시에서는 최근 일주일 사이 385명이 코로나19로 숨졌다고 현지 언론은 전했습니다.

하루 평균 55명이 목숨을 잃은 것입니다. 이탈리아

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
중국 Trung Quốc

sound
독일 Đức

sound
여행 du lịch

사람 người (ᄉ...)

sound
여러 nhiều, vài (ᄋ...)

sound
특히 đặc biệt

sound
사이 giữa

sound
이탈리아 Italy, Ý

정도 mức độ, khoảng

sound
다리 chân

sound
그런데 tuy vậy, nhưng (3 từ) (ᄀ...)

sound
기사 người lái xe, tài xế

sound
일정 lịch trình

환자 bệnh nhân

sound
인구 dân số

지역 vùng, khu vực

sound
경우 hoàn cảnh, tình huống

sound
그만큼 chừng ấy, bằng từng đó

상황 tình hình, tình thế, tình huống

sound
유럽 châu Âu

sound
기자 ký giả, nhà báo

sound
사망자 người chết

sound
자체적으로 mang tính tự mình, mang tính tự bản thân

sound
일간지 báo ra hàng ngày

sound
모시 vải gai

봉쇄 phong tỏa, ngăn chặn

확진자 Người nhiễm bệnh

sound
코로나19 Virut corona

sound
평균 Bình quân

sound
하루 Trong một ngày

sound
언론 Ngôn luận

분석 Phân tích

sound
순서 Thứ tự

sound
심각 Nghiêm trọng

우리 Chúng ta, chúng tôi

sound
확진 Đã được chuẩn đoán bệnh chính xác

sound
치명률 Tỉ lệ tử vong

sound
이제 giờ đây, từ giờ trở đi

sound
사망 tử vong

sound
최근 gần đây

sound
나라 đát nước

sound
전체 tổng thể

sound
차원 góc độ

sound
대비 sự phòng bị

sound
코로나 virus corona

sound
목숨 tính mạng, mạng sống

sound

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 지만 Nhưng, nhưng mà
2 면서 trong khi

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound사람의 마음 자석과 같아서 생각하는 것을 끌어당기는 힘을 가진다. 원하는 것을 끊임없이 생각 하고 또 생각하라. 그렇게 하면 그대 이룰 것이다.

Vì những suy nghĩ của chúng ta như nâm châm Nên khi ra suy nghĩ sẽ sinh ra một sức mạnh lôi kéo những điều đó Hãy suy nghĩ và suy nghĩ liên tục về điều mình muốn Nếu làm như vậy bạn sẽ đạt được nó .
Ngữ pháp