VIDEO TRƯỚC

Hệ thống Luyện nghe tiếng hàn
Học tiếng hàn Học tiếng hàn qua thời sự :대구 정신병원 전수조사…뒤늦게 나온 신천지 위장교회 / SBS

<앵커>

신규 확진아직매일 수십 명에 달하는 대구에서는 요양 시설에 이어 집단 감염 우려가 있는 정신 병원대한 전수 조사가 들어갑니다.

늦게 제출된 신천지 위장교회 교인들에 대한 조사진행되 고 있습니다. 최고기자의 보도입니다.

< 기자> 정신질 환자전문 치료하는 대구 배성 병원입니다. 지금 까지병원에서 코로나19 환자가 11명 나왔습니다.

창문과 출입구가 닫힌 폐쇄병동에서 함께 생활하기 때문에 같이 입원한 환자사이에서 확진 판정이 잇따르 고 있습니다.

정신 병원감염취약한 것으로 드러나 면서, 대구시는 정신 병원 24곳에 대해 전수 조사를 하기로 했습니다. 환자 보다 외부 접촉이 빈번한 사자 900여 명부터 진단검사진행됩니다.

[권영진/대구 시장 : 정신 병원

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
창문 cửa sổ

시장 chợ

sound
지금 bây giờ

sound
사이 giữa

sound
늦게 muộn, trễ

생활 sinh hoạt

sound
병원 bệnh viện

sound
환자 bệnh nhân

sound
최고 cao nhất, tối cao

시설 thiết bị

sound
기자 ký giả, nhà báo

sound
전문 sự chuyên môn, chuyên nghiệp

sound
종사자 người thuộc lĩnh vực nào đó

제출 việc nộp, việc đưa lên

조사 điều tra

sound
확진자 Người nhiễm bệnh

sound
코로나19 Virut corona

sound
치료 Trị liệu

sound
매일 Mỗi ngày

sound
요양 Chăm sóc

sound
우려 Lo lắng

sound
까지 Cho đến, cho tới

sound
외부 Bên ngoài

접촉 Tiếp xúc, va chạm

사자 Sư tử

sound
갑니다 Đi ( Nguyên mẫu 가다 )

sound
아직 Cho đến bây giờ vẫn chưa

sound
판정 sự phán quyết, sự quyết định

sound
확진 Đã được chuẩn đoán bệnh chính xác

sound
진행 tiến triển, tiến hành

sound
검사 kiểm tra

sound
감염병 Bệnh truyền nhiễm

sound
대구 Thành phố 대구

sound
감염 sự lan truyền, sự lan nhiễm

sound
때문에 tại

sound
집단 tập thể

sound
대한 đối với

sound
교회 giáo hội, nhà thờ

sound
함께 cùng nhau

sound
도입 sự đưa vào, sự du nhập

sound
신규 làm mới, tạo mới

sound
진단 chẩn đoán

sound
코로나 virus corona

sound
집단 tập đoàn, nhóm, bầy đàn

sound
부터 từ

sound
취약 sự thấp kém, sự yếu kém

sound
종사 theo nghề

sound
따르 theo, làm theo

sound

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 면서 trong khi

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound행복의 비밀 자신이 좋아하는 일을 하는 것이 아니라, 자신이 하는 일을 좋아하는 것이다.

Bí mật của hạnh phú không phải là làm việc bản thân yêu thích. Mà là yêu thích công việc của bạn thân làm .
Ngữ pháp