Học tiếng hàn qua thời sự :대구 정신병원 전수조사…뒤늦게 나온 신천지 위장교회 / SBS

<앵커>

신규 확진자가 아직도 매일 수십 명에 달하는 대구에서는 요양 시설에 이어 집단 감염 우려가 있는 정신 병원에 대한 전수 조사가 들어갑니다.

늦게 제출된 신천지 위장교회 교인들에 대한 조사도 진행되 고 있습니다. 최고 기자 보도입니다.

< 기자> 정신질 환자 전문 치료하는 대구 배성 병원입니다. 지금 까지 병원에서 코로나19 환자가 11명 나왔습니다.

창문과 출입구가 닫힌 쇄병동에서 함께 생활하기 때문에 같이 입원한 환자 사이에서 확진 판정이 잇따르 고 있습니다.

정신 병원이 감염병에 취약한 것으로 드러나면서, 대구시는 정신 병원 24곳에 대해 전수 조사를 하기로 했습니다. 환자 보다 외부 접촉이 빈번한 종사자 900여 명부터 진단검사가 진행됩니다.

[권영진/대구 시장 : 정신 병원 종사자 대상으로 전수 진단검사를 실시한 후 종사자가 양성으로 판정된 병원은 입원 환자 에 대해서 전원 진단검사를 할 방침입니다.] 대구시는 지금껏 알려지지 않은 신천지 위장교회 교인들에 대한 조사도 진행 하 고 있습니다.

조사 대상은 '선교교회'라고 부르는 위장교회 두 곳의 교인 47명입니다. 위장교회 교인들은 평소 신천지 교인과 접촉이 잦았 지만, 외부로 신원이 드러나지 않아 지금 까지 방역대 사각지대에 놓여 있었습니다. 대구시는 이들이 코로나19 검사를 받았는지 최대한 빨리 조사를 끝낼 계 획입니다. 

출처 : SBS 뉴스 원본 링크 : https://news.sbs.co.kr/news/endPage.donews_id=N1005710641&plink=LINK&cooper=YOUTUBE&plink=COPYPASTE&cooper=SBSNEWSEND

Từ vựng trong bài

Sau khi lưu, bạn có thể xem chi tiết từ vựng ở profile của mình

Check
Từ
Nghĩa
Audio
Xem chi tiết
창문 cửa sổ
sách
보다 nhìn, xem
시장 chợ
지금 bây giờ
사이 giữa
늦게 muộn, trễ
생활 sinh hoạt
에 대해서 về, đối với
병원 bệnh viện
환자 bệnh nhân
최고 cao nhất, tối cao
최대 lớn nhất, tối đa
대상 giải nhất
시설 thiết bị
최대한 tối đa, hết sức
대상 mục tiêu, mục đích; sự bồi thường
전원 nguồn điện
기자 ký giả, nhà báo
phế, thải, phổi, thói xấu
전문 sự chuyên môn, chuyên nghiệp
보도 sự đưa tin
종사자 người thuộc lĩnh vực nào đó
제출 việc nộp, việc đưa lên
원본 bản chính, bản gốc, hồ sơ gốc
조사 tiểu từ, trợ từ
출처 Xuất xứ
확진자 Người nhiễm bệnh
코로나19 Virut corona
치료 Trị liệu
매일 Mỗi ngày
요양 Chăm sóc
우려 Lo lắng
방침 phương châm
까지 Cho đến, cho tới
외부 Bên ngoài
접촉 Tiếp xúc, va chạm

Ngữ pháp trong bài

Stt Ngữ pháp Nghĩa Xem chi tiết
1 지만 Nhưng, nhưng mà
2 고 있 Đang làm gì đó

Về ADMIN

Đời người chỉ sống một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng sống mòn, sống yếu. Cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng tì tiện, đớn hèn của mình.

0 Bình luận

Để lại một bình luận

Đăng nhập

Thư viện ảnh

  • Danh ngôn về mục tiêu
  • Danh ngôn về tiền

Nhạc Hàn

  • 버스커 버스커
  • 밤편지
  • 팔레트
  • 이 사랑
  • 시간을 달려서
  • all of my life