Tiếng hàn giao tiếp : Chào hỏi, hỏi thăm

Tiếng hàn giao tiếp : Chào hỏi, hỏi thăm

Học giao tiếp tiếng hàn thật dễ dang với hohohi. Bạn có thể luyện với âm thanh chất lượng như người bản sứ

Tiếng hàn giao tiếp : Tạm biệt , chia tay

Tiếng hàn giao tiếp : Tạm biệt , chia tay

Học tiếng hàn thật dễ với hohohi. Tổng hợp từ vựng và ngữ pháp cuối bài

Tiếng hàn giao tiếp giới thiệu, làm quen

Tiếng hàn giao tiếp giới thiệu, làm quen

Học giao tiếp tiếng hàn thật dễ dang với hohohi. Bạn có thể luyện với âm thanh chất lượng như người bản sứ

Tiếng hàn giao tiếp : Cảm ơn , xin lỗi

Tiếng hàn giao tiếp : Cảm ơn , xin lỗi

Học giao tiếp tiếng hàn thật dễ dang với hohohi. Bạn có thể luyện với âm thanh chất lượng như người bản sứ

Tiếng hàn giao tiếp : Những câu phỏng vẫn xin việc

Tiếng hàn giao tiếp : Những câu phỏng vẫn xin việc

Những câu phỏng vẫn xin việc

Đăng nhập

Thư viện ảnh

 • Luyện nghe tiếng hàn
 • Học tiếng hàn qua thời sự :대구 정신병원 전수조사…뒤늦게 나온 신천지 위장교회 / SBS
 • Tiếng hàn giao tiếp : Chào hỏi, hỏi thăm
 • Tiếng hàn giao tiếp : Tạm biệt , chia tay
 • Bản quyền
 • Tiếng hàn giao tiếp giới thiệu, làm quen
 • Tiếng hàn giao tiếp : Cảm ơn , xin lỗi
 • Tiếng hàn giao tiếp : Những câu phỏng vẫn xin việc
 • Danh ngôn về sự lạc quan
 • Danh ngôn về sự thành công
 • Danh ngôn về sự oán trách
 • Danh ngôn về sự thành công 2