BÀI VIẾT TRƯỚC

Hệ thống Bản quyền

BÀI VIẾT SAU

Học tiếng hàn Tiếng hàn giao tiếp : Cảm ơn , xin lỗi
Tiếng hàn giao tiếp Tiếng hàn giao tiếp giới thiệu, làm quen

 

이름이 뭐예요?

 Tên bạn là gì ? ( Hỏi khi người ít tuổi hơn )

 

성함어떻게 돼세요?

Tên của ông bà là gì ( Hỏi kính ngữ )

 

저는 호이입니다. 만나서 반갑습니다./strong>

Tôi là hồi. Rất vui được gặp bạn.

 

그냥 링이라고 불러 주세요

Xin hãy cứ gọi tôi là Linh

 

몇 살이에요?

Bạn bao nhiêu tuổi,

( dùng với người bằng tuổi hoặc ít tuổi hơn )

 

나이어떻게 되세요 ?

Ông bà bao nhiêu tuổi

( Dùng hỏi tuổi kính ngữ )

 

 

올해 스무 살이에요

Năm nay tôi 20 tuổi

 

어디에서 오셨어요 ?

Bạn đến từ đâu vậy ?

 

베트남에서 왔어요

Tôi đến từ Việt Nam

 

직업무엇입니까 ?

Nghề nghiệp của bạn là gì ?

 

지금 무슨 일을 하십니까 ?

Hiện tại bạn đang làm công việc gì ?

 

어디에서 근무하십니까?

Bạn làm việc ở đâu ?

 

저는 대 학생입니다

Tôi là sinh viên đại học

 

집이 어디에 있습니까 ?

Nhà của bạn ở đâu ?

 

 집이 서울근처 있어요

Nhà tôi gần ga seoul

 

형제Để lại một bình luận