Thể loại : Tin học và website

Vì sao nên viết blog
Tin học và website Vì sao nên viết blog

Làm cách nào để viết 1 bài blog dài hàng tá chữ và kiếm tiền từ đó ???