BÀI VIẾT TRƯỚC

Truyện cười tiếng hàn Người đàn ông mẫu mực

BÀI VIẾT SAU

Thời sự tiếng hàn 27-5-2020 : Coupang luôn phải nhanh chóng... Nên không quan tâm đến việc đeo khảu trang
Topik Các dạng bài trong đề đọc topik 2

Chào các bạn ! heart

Trong bài này mình sẽ tổng hợp lại các dạng bài trong topik 2.

Kèm theo đó mình sẽ để lại link để các bạn có thể luyện tập trực tuyến được.

Nếu có lỗi phát sinh vui lòng gửi lại qua đây !


Trong đề đọc có 9 dạng đề

Dạng đề 1 : Chọn ngữ pháp và từ vựng thích hợp điền vào chỗ trống

빈칸에 들어갈 맞는 어휘문법고르기

Dạng đề này bao gồm câu 1 và câu 2

Các bạn có thể thi trực tuyến tại đây.


Dạng đề 2 : Hãy chọn các thể hiện giống phần gạch chân

밀줄 친 부분 과 비슷한 표현 고르기

Dạng đề này bao gồm câu 3 và câu 4

Các bạn có thể thi trực tuyến tại đây.


Dạng đề 3 : Hãy chọn và xem những dòng chữ sau nói về điều gì

무엇대한 글인지 고르기

Dạng đề này bao gồm câu 5 và câu 8

Các bạn có thể thi trực tuyến tại đây.


Dạng đề 4 : Hãy chọn câu có nội dung giống với biểu đồ hoặc nội dung sau

글이나 도표의 내 용과 같은 것 고르기

Dạng đề này bao gồm câu 9 và câu 12

Các bạn có thể thi trực tuyến tại đây.


Dạng đề 5 : Hãy sắp xếp những câu sau theo thứ tự

순서 대로 맞게 나열하기

Dạng đề này bao gồm câu 9 và câu 12

Các bạn có thể thi trực tuyến tại đây.


Dạng đề 6 : Đọc và chọn đáp án đúng

다음을 읽고 ( )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오

Câu 16 -18 

Câu 19-20 


Dạng đề 7 : Đọc và chọn đáp án đúng

다음 글을 읽고 물음에 답하십시오

Dạng này gồm 4 cấu từ câu 20 - 24

Câu 21-22

Câu 23-24


Dạng đề 8 : Đọc đề mục tin tức và chọn đáp án giải thích đúng nhất

다음 신문 기사제목가장설명한 것을 고르십시오

Dạng này gồm 4 cấu từ câu 25-27

Thi tại đây


Dạng đề 9 : Chọn đáp án đúng nhất

다음을 읽고 ( )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점)

Dạng này từ câu 28-34 ( Mỗi câu riêng biệt )

Câu 28-31 :  Thi tại đây 

Câu 32-34  : Thi tại đây 


Dạng đề 10 : Chọn chủ đề đúng nhất cho đoạn văn

다음 글의 주제가장 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점)

Dạng này từ câu 35-38

 Thi tại đây 


Dạng đề 11 : Chọn câu điền vào chỗ trống 

다음 글보기>의 문장이 들어가기에 가장 알맞은 곳을 고르십시오. (각 2점)

Dạng này từ câu 39-41

 Thi tại đây 


Những câu trên câu 41 đề sẽ cho một đoạn văn và các bạn sẽ phải trả lời cho 2 hoặc 3 câu.

Mình sẽ phân tích câu nào nó hỏi gì !


Câu 42 - 43 

Câu 42 Chọn biểu hiện

Mình sẽ tổng hợp một số biểu hiện thường gặp trong các đề topik ở đây.

Câu 43 위 글의 내 용과 같은 것을 고르십시오. ( Chọn nội dung đúng cho đoạn văn )


Câu 44 - 45

Câu 44 위 글의 주제로 알맞은 것을 고르십시오. Chọn chủ đề đúng với đoạn văn nhất

Mình sẽ tổng hợp một số biểu hiện thường gặp trong các đề topik ở đây.

Câu 45  (            )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Điền vào chỗ trống


Câu 46 - 47

Câu 46 위 글보기>의 글이 들어가기에 가장 알맞은 곳을 고르십시오. ( Chọn câu và điền vào chỗ trống. Giống câu 39 - 41 )

Câu 47 위 글의 내 용과 같은 것을 고르십시오.( Chọn nội dung đúng cho đoạn văn )


Và cuối cùng là câu nhiều bạn bỏ nhất trong đó có mình ㅋㅋ

Không kịp thời gian

Câu 48-50

Câu 48  위 글을 쓴 목적으로 알맞은 것을 고르십시오. ( Mục đích của đoạn văn )

Câu 49 ( )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. ( Điền vào khoảng trống )

Câu 50 밑줄 친 부분에 나타난 필자의 태 도로 알맞은 것을 고르십시오. ( Chọn phần gạch chân bên dưới ).


Bài viết này mình sẽ cập nhật thêm những từ mới, cấu trúc thường hay xuất hiện ở các dạng đề. 

Nên các bạn có thể like page hohohi hoặc shear về tường để có gì xem lại nhé..

Cảm ơn !! 

 Các từ hán hàn trong bài

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 으로 bằng

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound아침에 일어나면 ‘오늘은 좋은 일이 생긴다.’ 하고 큰 소리로 외쳐라. 세상은 너의 뜻대로 이루어진다.

Mỗi sáng thức dậy Hãy hét to rằng :" Hôm nay là một ngày tuyệt vời" Thế giới này sẽ diễn ra theo cách của bạn.

Bảng xếp hạng

Xem các thành viên khác tại đây
nguyen

nguyen

Đạt 100 điểm

547 hohi
Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Thanh Tâm

Đạt 90 điểm

10 hohi
배수현

배수현

Đạt 70 điểm

2 hohi
Lê Ngọc Ánh

Lê Ngọc Ánh

Đạt 50 điểm

6 hohi
tuyet

tuyet

Đạt 50 điểm

5 hohi
5 từ hán hàn mỗi ngày
Phân tích từ vựng, ngữ pháp