VIDEO TRƯỚC

Truyện cười tiếng hàn Người đàn ông mẫu mực

VIDEO SAU

Thời sự tiếng hàn 27-5-2020 : Coupang luôn phải nhanh chóng... Nên không quan tâm đến việc đeo khảu trang
Topik Các dạng bài trong đề đọc topik 2

Chào các bạn ! heart

Trong bài này mình sẽ tổng hợp lại các dạng bài trong topik 2.

Kèm theo đó mình sẽ để lại link để các bạn có thể luyện tập trực tuyến được.

Nếu có lỗi phát sinh vui lòng gửi lại qua đây !


Trong đề đọc có 9 dạng đề

Dạng đề 1 : Chọn ngữ pháp và từ vựng thích hợp điền vào chỗ trống

빈칸에 들어갈 맞는 어휘 문법고르기

Dạng đề này bao gồm câu 1 và câu 2

Các bạn có thể thi trực tuyến tại đây.


Dạng đề 2 : Hãy chọn các thể hiện giống phần gạch chân

밀줄 친 부분 비슷한 표현 고르기

Dạng đề này bao gồm câu 3 và câu 4

Các bạn có thể thi trực tuyến tại đây.


Dạng đề 3 : Hãy chọn và xem những dòng chữ sau nói về điều gì

무엇에 대한 글인지 고르기

Dạng đề này bao gồm câu 5 và câu 8

Các bạn có thể thi trực tuyến tại đây.


Dạng đề 4 : Hãy chọn câu có nội dung giống với biểu đồ hoặc nội dung sau

글이나 도표 내용과 같은 것 고르기

Dạng đề này bao gồm câu 9 và câu 12

Các bạn có thể thi trực tuyến tại đây.


Dạng đề 5 : Hãy sắp xếp những câu sau theo thứ tự

순서대로 맞게 나열하기

Dạng đề này bao gồm câu 9 và câu 12

Các bạn có thể thi trực tuyến tại đây.


Dạng đề 6 : Đọc và chọn đáp án đúng

다음을 읽고 ( )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오

Câu 16 -18 

Câu 19-20 


Dạng đề 7 : Đọc và chọn đáp án đúng

다음 글을 읽고 물음에 답하십시오

Dạng này gồm 4 cấu từ câu 20 - 24

Câu 21-22

Câu 23-24


Dạng đề 8 : Đọc đề mục tin tức và chọn đáp án giải thích đúng nhất

다음 신문 기사 제목 가장 설명것을 고르십시오

Dạng này gồm 4 cấu từ câu 25-27

Thi tại đây


Dạng đề 9 : Chọn đáp án đúng nhất

다음을 읽고 ( )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점)

Dạng này từ câu 28-34 ( Mỗi câu riêng biệt )

Câu 28-31 :  Thi tại đây 

Câu 32-34  : Thi tại đây 


Dạng đề 10 : Chọn chủ đề đúng nhất cho đoạn văn

다음 글의 주제 가장 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점)

Dạng này từ câu 35-38

 Thi tại đây 


Dạng đề 11 : Chọn câu điền vào chỗ trống 

다음 글에서 <보기>의 문장이 들어가기에 가장 알맞은 곳을 고르십시오. (각 2점)

Dạng này từ câu 39-41

 Thi tại đây 


Những câu trên câu 41 đề sẽ cho một đoạn văn và các bạn sẽ phải trả lời cho 2 hoặc 3 câu.

Mình sẽ phân tích câu nào nó hỏi gì !


Câu 42 - 43 

Câu 42 Chọn biểu hiện

Mình sẽ tổng hợp một số biểu hiện thường gặp trong các đề topik ở đây.

Câu 43 위 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. ( Chọn nội dung đúng cho đoạn văn )


Câu 44 - 45

Câu 44 위 글의 주제로 알맞은 것을 고르십시오. Chọn chủ đề đúng với đoạn văn nhất

Mình sẽ tổng hợp một số biểu hiện thường gặp trong các đề topik ở đây.

Câu 45  (            )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Điền vào chỗ trống


Câu 46 - 47

Câu 46 위 글에서 <보기>의 글이 들어가기에 가장 알맞은 곳을 고르십시오. ( Chọn câu và điền vào chỗ trống. Giống câu 39 - 41 )

Câu 47 위 글의 내용과 같은 것을 고르십시오.( Chọn nội dung đúng cho đoạn văn )


Và cuối cùng là câu nhiều bạn bỏ nhất trong đó có mình ㅋㅋ

Không kịp thời gian

Câu 48-50

Câu 48  위 글을 쓴 목적으로 알맞은 것을 고르십시오. ( Mục đích của đoạn văn )

Câu 49 ( )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. ( Điền vào khoảng trống )

Câu 50 밑줄 친 부분에 나타난 필자 태도로 알맞은 것을 고르십시오. ( Chọn phần gạch chân bên dưới ).


Bài viết này mình sẽ cập nhật thêm những từ mới, cấu trúc thường hay xuất hiện ở các dạng đề. 

Nên các bạn có thể like page hohohi hoặc shear về tường để có gì xem lại nhé..

Cảm ơn !! 

 

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
신문 báo

가장 nhất

sound
비슷하다 tương tự, giống

비슷하다 tương tự

기사 người lái xe, tài xế

sound
설명하다 giải thích

태도 thái độ

물음 câu hỏi

목적 mục đích

주제 chủ đề

표현 Biểu cảm, biểu hiện

sound
부분 Phần, bộ phận

sound
내용 nội dung

sound
대한 đối với

sound
설명 việc giải thích, việc trình bày

sound
ㅋㅋ : Kaka

문장 câu văn

제목 tiêu đề

문법 ngữ pháp

나열하다 bày ra, chỉ ra, trải ra

어휘 Từ vựng

필자 Bút giả

도표 biểu đồ

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound 말만 하고 행동하지 않는 사람 잡초 가득 정원 같다.

Người chỉ nói mà không hành động. Giống như một cánh đồng toàn cỏ dại.
Ngữ pháp