BÀI VIẾT TRƯỚC

Học tiếng hàn Hiểu nhanh các ngữ pháp tiếng hàn sơ cấp 

BÀI VIẾT SAU

Kinh nghiệm du học CON GÁI HÀN QUỐC HÚT THUỐC Ư
Topik Đề đọc topik 2 - Dạng 1

Chào các bạn.. 

Trên trang web có các đề thi topik để các bạn thi online.

Xem chi tiết : tại đây

Cũng có nhiều bạn yêu cầu là phân tích các dạng câu trong đề đọc, đề nghe. 

Nên hôm nay mình làm để chúng ta cùng học.


Dạng 1 : Hãy điền ngữ pháp và từ vựng vào chỗ trống

Trong bài thi toopik đề sẽ như sau : 빈칸에 들어갈 맞는 어휘 문법 고르기

Nó là câu 1 và câu 2.

Mình có tập hợp một số câu 1, câu 2 của các đề cho các bạn luyện tập.

Luyện tập tại đây.

Thi xong thử comment xuống bài viết này xem bạn được bao nhiêu điểm nhé 


Sau đây mình sẽ phân tích các từ vựng và ngữ pháp trong đề đó cho các bạn !!

Trong bài gồm 8 câu.

Mình sẽ phân tích các từ vựng  và ngữ pháp ở đề bài !


Câu 1 휴대 전화를 ( ) 내려야 할 역을 지나쳤다.

Dịch : Điện thoại ( ) nhỡ ga tàu cần phải xuống. 

한국 친구 덕분 한국 문화 많이 ( ).

Nhờ bạn bè hàn quốc, văn hóa hàn quốc ( ) nhiều.

알게 되었다

되다

 • Ngữ pháp 아침 일찍 일어났다.

  보아야

  보려고 ( 려고 : Cấu trúc định, để )

  무슨 일을 ( ) 열심 하는 것이 중요하다.

  Làm bất kể việc gì, quan trognj nhất là làm chăm chỉ

  내일 친구 함께 놀이 공원에 (           ).

  Ngày mai cùng bạn đi () công viên trò chơi 

  가는 있다


  Câu 6  혼자 살다 보니 시간이 (         )  가족이 그리워진다.

  Sống một mình khiến tôi nhớ gia đình (     )

  지나마음뜻.하다.

  보여도

  보여야

  보이 시작했다.

  Mưa bắt đầu rơi xuống nhà

  도 착하거나

  착.하니까

  도 착하 착하려고


    • Các từ hán hàn trong bài

  Ngữ pháp

  Stt Ngữ pháp Nghĩa
  1 거나 hoặc ,hay

  Để lại một bình luận

  Danh ngôn hay

  sound 말만 하고 행동하지 않는 사람 잡초 가득 정원 같다.

  Người chỉ nói mà không hành động. Giống như một cánh đồng toàn cỏ dại.

  Bảng xếp hạng

  Xem các thành viên khác tại đây
  nguyen

  nguyen

  Đạt 100 điểm

  547 hohi
  Nguyễn Thanh Tâm

  Nguyễn Thanh Tâm

  Đạt 90 điểm

  10 hohi
  배수현

  배수현

  Đạt 70 điểm

  2 hohi
  Lê Ngọc Ánh

  Lê Ngọc Ánh

  Đạt 50 điểm

  6 hohi
  tuyet

  tuyet

  Đạt 50 điểm

  5 hohi
  5 từ hán hàn mỗi ngày
  Phân tích từ vựng, ngữ pháp