VIDEO TRƯỚC

Truyện cười tiếng hàn 4 호선 지하철
Truyện cười tiếng hàn 감터져요

딸기도 아닌 감이 살았어요.

감은 감인데 워낙 울퉁불퉁하게 생겨서
보는 마다 ' 감자'라고 불렀어요.

병원에 실려갔어요.
걱정하며 병문안을 왔어요.

선생이 조용히 불러 이렇게 부탁하는 거예요.

한번만 더 ' 감자'라는 환자는 터져 죽습니다. 알겠지요?

병실안으로 들어갔어요.
그런 감이 너무 조용한 거예요.
자는 것도 같고, 자는 척하는 것도 같고......

친구가 물었어요.

감, 자?

그 말이 끝나자마자 감은 뻥 터져 죽었대요.

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
선생님 giáo viên

sound
친구 bạn, bạn bè

sound
딸기 quả dâu

sound
걱정 lo lắng

sound
그런데 tuy vậy, nhưng (3 từ) (ᄀ...)

sound
병원 bệnh viện

sound
병실 phòng bệnh

환자 bệnh nhân

sound
마다 mỗi

조용하다 yên tĩnh

sound
죽습니다 Chết ( Nguyên thể : 죽다 )

sound
선생님 Giáo viên

sound
감자 khoai tây

sound
부탁 sự nhờ cậy, sự nhờ vã

sound
너무 quá

sound
선생 giáo viên

sound
워낙 vốn rất

그런 Như thế

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound흥분하시면 혈압이 올라가서 위험합니다

Nếu quá hưng phấn thì anh sẽ gặp nguy hiểm do huyết áp tăng
Ngữ pháp