VIDEO TRƯỚC

Truyện cười tiếng hàn 엄마의 착각

VIDEO SAU

Truyện cười tiếng hàn 웃음에 관한 철학
Truyện cười tiếng hàn 개와 변호사

덩어리를 물고 달아났다.

정육점 변호의 집으로 찾아갔다.

주인에게 돈을 요구 할 수 있는 거요?

물론이죠.

그렇다 가게에 와서 고기를 훔쳐 갔수.

주인에게 돈을 내줬다.

며칠 후 정육점 편지를 받게 되었는데, 그 안에는 청구가 들어 있었다.

만원

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
가게 cửa tiệm, cửa hàng

sound
주인 chủ nhân, người chủ

편지 thư

변호사 luật sư

sound
물론 tất nhiên, đương nhiên

sound
덩어리 cục

sound
만원 đầy kín người, đông nghịch người

요구 sự yêu cầu, sự đòi hỏi

sound
변호 ...

고기 thịt

청구서 giấy yêu cầu

며칠 mấy ngày

요구하다 yêu cầu

청구 thỉnh cầu, xin, mong muốn, tuyên bố

그렇다 Như vậy, như thế

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound아침에 일어나면 ‘오늘은 좋은 일이 생긴다.’ 하고 큰 소리로 외쳐라. 세상은 너의 뜻대로 이루어진다.

Mỗi sáng thức dậy Hãy hét to rằng :" Hôm nay là một ngày tuyệt vời" Thế giới này sẽ diễn ra theo cách của bạn.
Ngữ pháp